วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พลังงานทดแทน ใสใสสะอาดประหยัด

พลังงานทดแทน ใสใสสะอาดประหยัด

  • Share:

นึกย้อนภาพ...ปล่องควันจากโรงงานอุตสาหกรรม...ควันดำๆจากรถยนต์...บวกกับกลิ่นเหม็นๆที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในกิจการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม...ครัวเรือน คงจะพอนึกออกถึงยุคของการใช้พลังงานที่กำลังจะกลายเป็นของเก่าคร่ำครึ

สวนทางกับโลกพลังงานยุคใหม่ที่ไฉไลมากกว่า อาจเรียกได้ว่าเป็นพลังงาน “ยุคใสใส ที่ทั้งประหยัด และสะอาด” เปลี่ยนภาพจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง

รูปแบบ “พลังงาน” ที่ว่ากำลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในภาพของการใช้พลังงานที่ไม่ธรรมดาจากจุดเริ่มต้นเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบัน...ถือเป็นจุดพลิกโฉมสำคัญที่จะเดินหน้าสู่อนาคต

ประเทศไทย...เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของ “พลังงานทดแทน” ที่ก้าวล้ำ มีมาตรฐานในระดับที่สากลยอมรับ จนถูกยกให้เป็น “หนึ่งในภูมิภาคอาเซียน”

เหลียวมองแผนการพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกของไทย ก็มีความชัดเจน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในปัจจุบัน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน บอกว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของเอเชียที่มีเป้าหมายชัดเจนด้านพลังงานทดแทนในภาพรวมที่จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับแผนพลังงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนสอดคล้องแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015 ในช่วงปี พ.ศ.2558-2579)

“เราเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์...บริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ” ดร.ทวารัฐ ย้ำว่า แผนพลังงานทดแทนของไทยกำหนดให้ใช้พลังงานทดแทน เพื่อแทนที่พลังงานฟอสซิล อย่างน้อย 30% โดยแบ่งเป็นพลังงานทดแทนไฟฟ้า ทดแทนน้ำมัน และทดแทนพลังงานทดแทนเพื่อความร้อน...จากแผนพลังงานฯ ปี 2558-2579 กำหนดทิศทางในอนาคต การใช้ไฟฟ้า น้ำมัน และการผลิตความร้อนไว้แยกออกเป็นส่วนๆ

“ไฟฟ้า”...สัดส่วนทั้งหมดจะต้องประหยัดลง 20% คิดเป็นหน่วยประมาณ 19,000 เมกะวัตต์ ใน 20 ปีข้างหน้า...มีวัตถุประสงค์ต่อยอดศักยภาพที่มีอยู่แล้วในประเทศ

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเรื่องไบโอกับโซลาร์ เมื่อแยกออกมา ไบโอ...จะมีในส่วนของไบโอแมส ไบโอแก๊ส และขยะ...ทั้งหมดจะเป็นสัดส่วน ไบโอแมส 5,500 เมกะวัตต์...ไบโอแก๊ส 3,600 เมกะวัตต์ และขยะ 550 เมกะวัตต์ หรือรวมแล้วประมาณ 10,000 เมกะวัตต์

น่าสนใจว่า...การพัฒนาในด้านไบโอต่างๆนี้ มาจากฐานคิด การต่อยอดประเทศเกษตรแบบไทย นำเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า ถือว่ามีเหตุมีผล มีความเหมาะสมที่สุด

ผลที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนแนวคิดเรื่องของพลังงานทดแทนทำให้ของเหลือ...ของเสียที่เกิดขึ้นจากภาคเกษตร และขยะกลายเป็นของมีค่า กลายเป็นยุค “MANUFACTURE” หรือ “ยุคที่ต้องปลูกต้องผลิต”

เพื่อการสร้างพลังงานทดแทนด้านนี้โดยเฉพาะ เดินหน้าไปสู่... “AGRO ENERGY” หรือ “เกษตรพลังงาน” ส่งผลให้บริษัทใหญ่ๆของไทย ก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้มากขึ้น โดยพลังงานที่ได้รัฐเป็นผู้รับซื้อทั้งหมดส่วน “โซลาร์”... ก็มีการพัฒนาต่อยอดเนื่องจาก ไทยเรามีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีแสงแดดที่ดียาวนาน และให้พลังงานสูง ปัญหามีเพียงว่า ...ประเทศไทยไม่ใช่ผู้ผลิตอุปกรณ์ ก็กลายเป็นแนวคิดที่จะต้องส่งเสริม ให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการในด้านนี้

“วันนี้แทบจะทุกส่วนประกอบของการสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นประเทศไทยผลิตได้หมดแล้ว ยกเว้นแผงโซลาร์...ต้องให้เกิดการลงทุน ส่งเสริมให้เกิดการผลิตเองในประเทศ โดยร่วมมือกับเจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศ”

ดร.ทวารัฐ ผอ.สนผ.บอกอีกว่า ตอนนี้ต้นทุนโซลาร์ถูกมาก ถ้าผลิตได้ในประเทศแล้วถูกลงไปอีก ก็จะกลายเป็นความนิยม และเมื่อเป็นความนิยมก็จะก่อให้เกิดอิสระในการใช้ไฟฟ้า เป็นการช่วยลดโลกร้อน รวมถึงลดการสร้างมลพิษได้เป็นอย่างดี...เป็นเมกะเทรนด์ที่ยิ่งใหญ่

พุ่งเป้าไปที่ “พลังงานทดแทน” ที่จะมาทดแทนการผลิตกระแส “ไฟฟ้า” ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นก็คือ “ไบโอ” และ “โซลาร์” ที่นอกจากจะได้พลังงานทดแทนแล้ว ยังได้พลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการผลิตกระแสไฟฟ้าตามมา ต่อด้วยเรื่องสำคัญ...ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจกับพลังงานทดแทน “น้ำมัน”

“น้ำมันต้องให้ได้สัดส่วนพลังงานทดแทนน้ำมันประมาณ 30% ของปริมาณการใช้ในประเทศ โดยยังจะเป็นเรื่องของเอทานอลกับไบโอดีเซล เมื่อพูดถึงสองเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่การต่อยอดจากความเหมาะสมกับวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนในเรื่องนี้”

“เอทานอล”...มาจากพืชประเภทให้แป้ง ส่วน...“ไบโอดีเซล” มาจากพืชประเภทให้น้ำมัน บ้านเราก็มี...อ้อย มันสำปะหลัง พืชให้แป้งมากผลิตเอทานอลได้มากเกินความต้องการใช้ ทำให้ไทยเป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆของโลก และเป็นผู้นำในด้านเอทานอลของโลก

ถ้าเป็น “ไบโอดีเซล” แม้ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตอันดับ 3 ของโลก แต่ก็ยังผลิตไบโอได้ไม่มาก ผลผลิตสู้อินโดนีเซีย มาเลเซียยังไม่ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากระบบการจัดการด้านเกษตรของไทยเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ แนวคิดการนำเอทานอลมาใช้ในดีเซล จึงเป็นเรื่องที่ไทยกำลังจะก้าวไป ซึ่งเป็นเรื่องใหม่

คาดหวังกันว่า...จะเป็นพลังงานแห่งอนาคตอย่างแท้จริง“ทั้งสูตรพระราชทานแบบดีโซฮอล์ และสูตร FAEE อยู่ในส่วนของการทดลอง ไม่นาน...น่าจะได้ถูกนำมาใช้” ดร.ทวารัฐ ว่า “สองเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องของการต่อยอดที่เกิดกลายเป็นพลังงานที่จะมาทดแทนน้ำมันที่ในส่วนไบโอดีเซลกำลังจะได้รับการพัฒนา ส่วนเอทานอลไทยมีศักยภาพการผลิตในระดับโลก การนำสองเรื่องมารวมกันสู่การสร้าง...เอทานอลดีเซล เรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้น”

ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 59 ที่จะถึงนี้จะมีงาน “Asean Sustainable Energy Week 2016” ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานหมุนเวียนที่ยิ่งใหญ่ รวมเทคโนโลยีพลังงานแห่งโลกอนาคตจากทั่วทุกมุมโลกไว้ที่นี่ที่เดียว ใครสนใจ...ก็ติดตามไปดูกันได้

เกือบลืมเรื่องสุดท้าย “พลังงานทดแทน พลังงานความร้อน” ด้วยความเป็นประเทศเกษตร การแปรรูปผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็ต้องใช้พลังงานความร้อนเป็นส่วนใหญ่ ในวันนี้มีความพยายามที่จะสร้างพลังงานทดแทนในด้านนี้...ทดแทนการใช้ความร้อนจาก “แอลพีจี (LPG)” หรือ “น้ำมันเตา”

ที่โดดเด่นเป็นพระเอกคือ “ไบโอแก๊ส”...การหมักน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปสินค้าเกษตร เอาไปใช้แทนแอลพีจีตรงๆเน้นในภาคอุตสาหกรรม ไทยเราสนับสนุนเรื่องนี้มาแล้วกว่า 10 ปี...เป็นที่ 1 ของอาเซียน ถัดมาคือ “ชีวมวลอัดแท่ง”...ใช้แทนน้ำมันเตา และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อนในการอบแห้ง

ทั้งหมดนี้คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี “พลังงานทดแทน”... “พลังงานทางเลือก” ที่ต้องประกาศก้องให้ดังๆว่า...ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้