วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แก้ได้ด้วยประชาธิปไตย

แก้ได้ด้วยประชาธิปไตย

  • Share:

คนไทยส่วนใหญ่คงจะชื่นชมยินดีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันว่าไม่เคยคิดทำลายประชาธิปไตย มีแต่มุ่งมั่นสร้างประชาธิปไตย และสัญญาว่าการทุจริตต้องหมดสิ้นไปในการแสดงปาฐกถาพิเศษ และในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจัยสำคัญคือทุกคนต้องเคารพกฎหมาย และระบุว่ารัฐบาลออกกฎหมายมา “เพื่อประชาชน” เป็นส่วนใหญ่

ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย หรือกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย เป็นคำกล่าวที่นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำมาอย่างต่อเนื่อง และทุกฝ่ายก็เห็นด้วย เพียงแต่อาจมีมุมมองที่ต่างกันบ้าง บางฝ่ายมองว่ากฎหมาย “เพื่อ” ประชาชนยังไม่พอ แต่จะต้องเป็นกฎหมายที่ยุติธรรม และมีความชอบธรรมด้วย เป็นกฎหมาย “ของ” และ “โดย” ประชาชน ที่ประชาชนมีส่วนร่วม

จะต้องไม่เหมือนกับ “เพลงผู้ใหญ่ลี” ที่โด่งดังในยุคสมัย พ.ศ.2504 ที่มีเนื้อร้องตอนหนึ่งความว่า “ทางการเขาสั่งมาว่า ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร” ชาวบ้านบางส่วน หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ลีเองก็ไม่รู้ว่า “สุกรคืออะไร?” แต่เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในวงราชการไทย ชอบออกคำสั่งให้ชาวบ้านทำตาม โดยไม่ต้องแสดงความคิดเห็นใดๆ

ส่วนการสร้างประชาธิปไตยต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและประชาชน ต้องปลูกฝังค่านิยมหรือวัฒนธรรมประชาธิปไตยเริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง “ศรัทธา” คือความเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยใช้ได้กับประเทศไทยและสามารถแก้ปัญหาของชาติได้ ประชาธิปไตยอาจไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด แต่เลวน้อยที่สุด เพราะประชาชนมีอำนาจตรวจสอบผู้ปกครองประเทศ

ต้องปลูกฝังคุณธรรมข้อที่สองอันได้แก่ “ขันติ” มีความอดทนต่อความเห็นและการกระทำที่แตกต่าง ไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือความวุ่นวายก็จะล้มประชาธิปไตยทุกที ประชาธิปไตยจะไม่รู้จักโต เช่นเดียวกับการสอนเด็กทารกให้เดิน เด็กต้องล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดา ไม่ใช่ว่าพอเด็กล้มก็จะห้ามเดินเลยกลายเป็นง่อยตลอดชีวิต

ส่วนการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นักเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งศึกษาวิจัยปัญหานี้อย่างจริงจัง กล่าวว่า การคอร์รัปชันระดับสูงในไทยมักหลุดรอดจากการลงโทษเสมอ โดยเฉพาะการซื้อขายตำแหน่งยังไม่เคยพบการลงโทษกันอย่างจะจะ แต่พลังการตรวจสอบของประชาชนทำให้สื่อเข้าตรวจสอบและนำไปสู่การดำเนินคดี

นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชื่อดังเสนอแนะว่ายุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริตที่ถูกต้องจะต้องมีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง ลงโทษอย่างทันท่วงทีและหนักหน่วง ภาคประชาชนต้องร่วมกันผลักดัน รวมทั้งมีระบบการเมืองที่ดี การแก้ปัญหาทุจริตจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชาชนมีเสรีภาพเต็มที่ ยืนยันว่าการแก้ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ ในยุคสมัยที่การเมืองเป็นประชาธิปไตย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้