วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสียดายเงิน

เสียดายเงิน

  • Share:

เป็นความตั้งใจดีของนายกฯบิ๊กตู่ที่ต้องการให้ข้าราชการไทยปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างในการประหยัด ไม่ผลาญงบ ประมาณฟุ่มเฟือย

ล่าสุด ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้กำหนดระเบียบการเบิกจ่ายงบเดินทางของข้าราชการดังนี้ คือ...

1, ถ้าเดินทางภายในประเทศให้ข้าราชการทุกระดับนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด

2, ถ้าเดินทางไปต่างประเทศที่ใช้เวลาบินไม่เกิน 9 ชั่วโมง ผ่อนผันให้ข้าราชการระดับสูง (อธิบดี รองปลัด กระทรวง เอกอัครราชทูต ผู้ตรวจราชการ ฯลฯ) นั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจส่วนข้าราชการระดับต่ำลงมาให้นั่งเครื่องบินชั้นประหยัด

3, แต่หากเดินทางไปราชการต่างประเทศระยะทางเกิน 9 ชั่วโมง อนุญาตให้ข้าราชการระดับสูงนั่งชั้นเฟิร์สต์คลาส

ส่วนข้าราชการระดับรองลงไปอนุญาตให้นั่งชั้นธุรกิจ

และให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอิสระใช้ หลักเกณฑ์เดียวกัน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าถ้าต้องการเน้นนโยบายประหยัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ไม่ควรให้ข้าราชการนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สต์คลาสทุกกรณี

เพราะตั๋วเครื่องบินชั้นเฟิร์สต์ คลาสราคาแพงหูฉี่เกินความจำเป็น

ความจริงการกำหนดให้ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ตรวจราชการ ฯลฯ นั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจก็สะดวกสบายพอสมควร

“แม่ลูกจันทร์” ไม่เห็นความจำเป็นที่ข้าราชการระดับสูงจะต้องนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สต์คลาสให้สิ้นเปลืองภาษีประชาชน

แม้แต่ท่านรัฐมนตรีเอง ถ้าลดอัตราลงมานั่งชั้นธุรกิจบ้างก็ไม่เห็นจะเสียเกียรติยศอะไรเลย

ขอให้ดูตัวอย่าง นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ยังนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดเหมือนชาวบ้านธรรมดา
“แม่ลูกจันทร์” จำได้ว่า รัฐบาลนายกฯบิ๊กตู่ ได้ประกาศมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

ให้ข้าราชการทุกกระทรวง พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กรอิสระทุกองค์กร และสมาชิกสภาลากตั้งทุกคน

“งดเว้น” เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน

หากมีความจำเป็นต้องไปราชการต่างประเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเสนอ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงพิจารณาอนุมัติ
เป็นรายๆไป

หน่วยงานของรัฐที่จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในต่างประเทศให้เปลี่ยนไปศึกษาดูงานในประเทศแทน ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” เอามติ ครม.ปีก่อนมาฉายซ้ำ เพราะยังมีข้าราชการองค์กรอิสระ ฯลฯ ฝ่าฝืนมติ ครม.เดินทางไปดูงานต่างประเทศกันสะบึมส์

แต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือ มติ ครม.ปีก่อน กำหนดให้ข้าราชการผู้บริหารระดับสูงที่เดินทางไปต่างประเทศต้องนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจ

ห้ามนั่งชั้นเฟิร์สต์คลาสเพื่อประหยัดภาษีประชาชน

แต่มติ ครม.ล่าสุด มีการแก้ระเบียบใหม่เปิดช่องให้ข้าราชการนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สต์คลาส (ถ้าเดินทางเกิน 9 ชั่วโมง)

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า มติ ครม.ล่าสุดจึงสวนทางกับนโยบายประหยัดของ “นายกฯบิ๊กตู่” อย่างชัดเจน

เพราะแทนที่จะประหยัดงบเพิ่มขึ้น กลับประหยัดน้อยลง

เออแฮะ...มันแปลกมั้ยล่ะคุณ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้