วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลับแลจัดงานอัฐมีบูชา ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า หนึ่งเดียวในโลก

จ.อุตรดิตถ์ จัดงานวันอัฐมีบูชา จำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า หนึ่งเดียวในโลกที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง สืบทอดยาวนานกว่า 58 ปี พร้อมทำพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุ ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ.

เมื่อเวลา 22.09 น. วันที่ 28 พ.ค. 59 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีงานวันอัฐมีบูชา ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นคืนวันสุดท้ายของการจัดงานวันอัฐมีบูชา โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ถึงวันที่ 28 พ.ค.59 รวม 9 วัน 9 คืน โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธีรวัฒน์วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวอุตรดิตถ์ จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนชาวพุทธ และนักท่องเที่ยว มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในเวลาต่อมา  มีการอัญเชิญพระบรมศพจำลอง จากศาลาการเปรียญลงสู่พระเมรุมาศจำลอง ที่ตกแต่งอย่างวิจิตร มีการแสดงแสง เสียงประกอบอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้เมื่อเวลา 17.09 น. ที่ผ่านมา มีการประกอบพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ วันอัฐมีบูชา คือวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่มิได้กล่าวถึงมากนัก เนื่องจากมีวันวิสาขบูชาอยู่ก่อนหน้านี้ เพียงห้วงวันพระเดียว หมายถึงวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 แต่ถัดมาอีกหนึ่งวันพระ คือแรม 8 ค่ำเดือน 6 คือ วันอัฐมีบูชา ความสำคัญของวันนี้คือ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนในยุคนั้นต่างมีความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียพระบรมศาสดาอันเป็นที่รัก ในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา แล้ว พระเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินารา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อันมีพระมหากัสสปะเถระ เป็นประธาน ได้พร้อมใจกันกระทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธเจดีย์แห่งกรุงกุสินารา

ดังนั้น เมื่อวันอัฐมีบูชา เวียนมาถึงในแต่ละปี วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง คณะศรัทธาทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จึงพร้อมใจกันจัดงานลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยจำลองเหตุการณ์ตามขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เสด็จปรินิพพาน วึ่งจะมีช่างฝีมือช่วยกันใช้ไม้ไผ่สานเป็นพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน ตกแต่งอย่างสวยงาม บรรจุไว้ในโลงแก้ว ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ จนถึงแรม 7 ค่ำ เดือน 6 และเมื่อถึงวันแรม 8 ค่ำ ซึ่งเป็นวันอัฐมีบูชา ก็จัดการแสดง แสง เสียง อย่างยิ่งใหญ่เสมือนครั้งพุทธกาล ซึ่ง จ.อุตรดิตถ์ จัดมาแล้วถึง 58 ปี.

จ.อุตรดิตถ์ จัดงานวันอัฐมีบูชา จำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า หนึ่งเดียวในโลกที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง สืบทอดยาวนานกว่า 58 ปี พร้อมทำพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุ ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. 29 พ.ค. 2559 00:11 29 พ.ค. 2559 00:32 ไทยรัฐ