วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพไทย-เขมร ชื่นมื่น ถก คกก.ชายแดนกัมพูชา-ไทย บรรลุผล

ชื่นมื่น!! กองทัพไทย-กัมพูชา บรรลุผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชา-ไทย ครั้งที่ 24 ที่ จ.เสียมราฐ พร้อมจับมือสานสัมพันธ์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและขับเคลื่อนเสริมสร้างเสาหลักการเมืองและความมั่นคงอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่โรงแรมอังกอร์เซนจูรี จ.เสียมราฐ ประเทศ กัมพูชา การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชา-ไทยครั้งที่ 24 (RBC-24) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 มี พล.อ.บุนเซง รอง ผบ.ทบ.และผบ.ภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา และ พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ 1 ของไทย เป็นประธานร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน เพื่อส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชายแดน 2 ประเทศ

โดยบรรยากาศการประชุมนั้น เต็มไปด้วยความมีมิตรไมตรี และเป็นกันเอง ทั้งสองฝ่ายแสดงความจริงใจต่อกัน มีความร่วมมือใกล้ชิดของคณะทำงานกองเลขานุการฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการสกัดกั้นการลักลอบสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมาย และการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงตามแนวลำคลองบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และเห็นชอบให้เร่งดำเนินการการลาดตระเวน โดยการประสานงานตามแนวพรมแดนเพื่อปราบปรามการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายและส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งสองฝ่าย ยังเห็นชอบร่วมกันในการเพิ่มบทบาท กลไกความร่วมมือของสำนักประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดนเพื่อการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสารตั้งต้นยาเสพติด

นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 1 ยังพร้อมสนับสนุนผลการประชุมครั้งที่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทย กัมพูชา อย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาด้วย.

ชื่นมื่น!! กองทัพไทย-กัมพูชา บรรลุผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชา-ไทย ครั้งที่ 24 ที่ จ.เสียมราฐ พร้อมจับมือสานสัมพันธ์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและขับเคลื่อนเสริมสร้างเสาหลัก 28 พ.ค. 2559 14:38 28 พ.ค. 2559 15:26 ไทยรัฐ