วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดลงทะเบียนใช้สิทธิประชามตินอกเขต 8,083 ราย กทม.มากสุด

กกต.เผยยอดลงทะเบียนใช้สิทธิประชามตินอกเขตจังหวัด ระหว่าง 1-27 พ.ค. มี 8,083 ราย พบกทม.มากสุด ส่วนใหญ่ยื่นผ่านทางเน็ต... 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. และได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม นับเป็นวันแรกของการลงทะเบียน มีประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงได้ทยอยมาลง ทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น โดยระหว่างวันที่ 1-27 พฤษภาคม 2559 มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 8,083 ราย โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด จาก 2 ช่องทาง คือ การยื่นต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 3,954 ราย และการใช้ช่องทางการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 4,129 ราย

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด มากที่สุดใน 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,235 ราย, จังหวัดขอนแก่น จำนวน 190 ราย, จังหวัดนนทบุรี 135 ราย, จังหวัดเชียงใหม่ 135 ราย และจังหวัดระยอง 93 ราย ส่วนสำนักทะเบียนซึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด มากที่สุด คือ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จำนวน 603 ราย รองลงมา เขตราชเทวี จำนวน 227 ราย เขตสายไหม จำนวน 197 ราย เขตประเวศ จำนวน 192 ราย และเขตดุสิต จำนวน 150 ราย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียง นอกเขตจังหวัด ยื่นคำขอลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการหลงลืม ระบบการลงทะเบียนออกเสียง นอกเขตจังหวัด สามารถยื่นผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น.

กกต.เผยยอดลงทะเบียนใช้สิทธิประชามตินอกเขตจังหวัด ระหว่าง 1-27 พ.ค. มี 8,083 ราย พบกทม.มากสุด ส่วนใหญ่ยื่นผ่านทางเน็ต... 28 พ.ค. 2559 13:10 28 พ.ค. 2559 13:52 ไทยรัฐ