วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่มีน้ำประปา

เรื่องสั้นฉบับวันอาทิตย์ มีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีน้ำใช้ ต้องไปเสียน้ำประปา และเรื่องที่มีคนร้องขอให้ตรวจสอบระบบการเงินของโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องแรก ความเดือดร้อนของชาวบ้านใน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า ตอนนี้ในหมู่บ้านเกือบทุกหลังคาไม่มีนํ้าใช้เลย ต้องไปซื้อจากประปาข้างนอก ทั้งๆที่ประปาอยู่ใกล้แค่ 1 กิโลเมตร ไม่รู้ว่าทำไม ยังไม่ได้มีน้ำประปาภูมิภาค

ทั้งๆที่หมู่บ้านใกล้เคียงได้หมดแล้ว เกือบ 2 เดือน ที่หมู่บ้านไม่มีนํ้าใช้

ลำบาก ทุกปีมีประปาภูเขา นํ้าบ่อ แต่ปีนี้ไม่มีเลย ชาวบ้านพอมีความรู้บ้าง

อยากให้ช่วยให้ได้นํ้าประปา

เรื่องที่ 2 มีจดหมายร้องเรียนชาวบ้านที่พักอาศัยฝั่งแยกโรงหีบศพ แถวบริเวณแยกไฟแดง สี่แยกห้วยชินสีห์ (ฝั่งแยกโรงหีบศพ) ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลตอนกลางวัน

ไหลอาทิตย์ละ 1-2 วัน แต่ไหลเบามาก

คนที่อยู่ต้องตื่นมารองน้ำใช้ในตอนกลางคืน ช่วงตี 3-4 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

ทำให้นอนไม่เต็มที่

แจ้งเรื่องไปที่การประปาสุขาภิบาลห้วยชินสีห์ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี

แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

เรื่องที่ 3 มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รู้สึกมีความกดดันและเหมือนถูกบังคับเคี่ยวเข็ญ จากคณะผู้บริหารระดับสูงของ โรงพยาบาลสวนปรุง อยากให้ช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบระบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนของโรงพยาบาลว่า ใช้ระบบกฎเกณฑ์อะไรในการจัดสรรเงินให้แก่ลูกน้อง

ผู้บริหารได้คนละหลายๆหมื่น บางคนได้เหยียบหลักแสนบาท และผู้น้อยได้คนละ 5 บาท

เป็นไปได้อย่างไร

โดยระบบแจ้งว่า มีการเสนอให้นำเงินมาเฉลี่ยให้แต่ละหน่วยงานไปจัดสรร

แต่กรรมการไม่ยอม

ผู้ร้องต้องการแจ้งผ่านให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรวจสอบรายละเอียด

สร้างความกระจ่างให้คนได้รับรู้.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

28 พ.ค. 2559 11:21 28 พ.ค. 2559 11:21 ไทยรัฐ