วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ประชาชนต้องการเลือกตั้ง ส.ส. เร็วที่สุด

"สวนดุสิตโพล" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศชี้ต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เร็วที่สุด เนื่องจากอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้...

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,226 คน สำรวจระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 2559 โดยหัวข้อ ณ วันนี้ ประชาชนต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อใด? ปรากฏว่า 36.22% ต้องการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด เพราะอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ มีตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ต่างชาติให้การยอมรับ ส่วนอีก 28.38% ต้องการเลือกตั้ง แต่บ้านเมืองต้องสงบก่อน เพราะต้องการให้รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศอย่างราบรื่น

หัวข้อถ้ามีการเลือกตั้ง ส.ส. แล้ว จะทำให้การเมืองภายในประเทศเป็นอย่างไร ปรากฏว่า 53.34% ตอบว่า เหมือนเดิม เพราะอาจได้คนกลุ่มเดิมเข้ามาทำงาน ยังคงมีการทุจริตคอร์รัปชัน หวังผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมแบ่งพรรคแบ่งพวก อีก 41.93% ตอบว่า ดีขึ้น เพราะประเทศได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ได้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ 

สำหรับหัวข้อถ้ามีการเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว จะทำให้ประเทศในสายตาต่างประเทศเป็นอย่างไร พบว่า 64.12% มองว่า ดีขึ้น เพราะเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ประเทศมีเสถียรภาพมั่นคงมากขึ้น ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ ส่วนอีก 34.09% มองว่า เหมือนเดิม เพราะประเทศต้องพัฒนาอีกหลายด้าน

หัวข้อประชาชนคาดว่า การเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาๆ มา จะเป็นอย่างไร ปรากฏว่า 49.43% คิดว่า เหมือนเดิม เพราะผู้สมัครและพรรคการเมืองยังเป็นคนกลุ่มเดิม นโยบายแนวทางการทำงานเหมือนเดิม หวังแต่ผลประโยชน์ของตน ประชาชนอาจเบื่อหน่ายระบบการเมืองไทย ส่วนอีก 45.51% มองว่า น่าจะดีขึ้น เพราะประชาชนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากขึ้น การปฏิรูปช่วยให้ระบบการเลือกตั้งดีขึ้น มีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด การซื้อสิทธิขายเสียงอาจน้อยลง. 

 

"สวนดุสิตโพล" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศชี้ต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เร็วที่สุด เนื่องจากอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้... 28 พ.ค. 2559 10:55 28 พ.ค. 2559 11:19 ไทยรัฐ