วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คิกออฟนวัตกรรมอาหาร

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา รวม 35 หน่วยงาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เรียบร้อยแล้ว โดยเอกชนจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) และกระทรวงการคลังได้พิจารณาสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับนักวิจัยชั้นนำที่จะเข้ามาทำงานในเมืองนวัตกรรมอาหารโดยให้สิทธิ์เว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 0%

สำหรับหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ที่สำคัญเช่น บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นต้น

ด้านนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 กลุ่ม ว่า มีนักลงทุนแสดงความสนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยใน 4 เดือนแรกของปีนี้ มีนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวแล้วรวม 211 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 70,954 ล้านบาท คิดเป็น 64% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดที่ยื่นขอรับส่งเสริมใน 4 เดือนแรกของปีนี้ ที่มีมูลค่า 111,660 ล้านบาท ทำให้มั่นใจว่า 6 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าเงินลงทุนของ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจะเป็นไปตามเป้าหมายมูลค่า 100,000 ล้านบาท.

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา รวม 35 หน่วยงาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เรียบร้อยแล้ว 28 พ.ค. 2559 03:15 28 พ.ค. 2559 03:25 ไทยรัฐ