วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พระราชินี' เสด็จฯกลับไปประทับ 'ศิริราช' ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับยังโรงพยาบาลศิริราช ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน หลังจากได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการตรวจพระวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...

เมื่อเวลา 14.22 น. วันที่ 27 พ.ค.59 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระพักตร์ที่แจ่มใส ทรงแย้มพระสรวล พร้อมทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

หลังจากคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ตามกำหนดเวลาที่จะขอพระราชทานถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด ด้วยเครื่องมือตรวจพิเศษหลายรายการ ดังเช่นที่เคยถวายการตรวจมาแล้ว

ผลการตรวจพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่า ยังมีรอยโรคเก่าจากการขาดพระโลหิตของพระสมองเมื่อครั้งทรงพระประชวร เมื่อปี 2555 ไม่พบสิ่งผิดปรกติที่เกิดขึ้นใหม่ และผลการตรวจพระวรกายส่วนอื่นๆ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผลการตรวจเมื่อปี 2558 ตามแถลงการณ์ สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 1 ที่ได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 ดังที่ออกแถลงการณ์ไปแล้วนั้น
 
วันนี้คณะแพทย์ฯ ได้รายงาน การตรวจได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจ และได้เสด็จฯ กลับมาประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับยังโรงพยาบาลศิริราช ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน หลังจากได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการตรวจพระวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย... 27 พ.ค. 2559 18:58 27 พ.ค. 2559 20:23 ไทยรัฐ