วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยุการบินฯ เตรียมจัดพื้นที่โซนนิ่ง รับมือ 'เทศกาลบั้งไฟ'

วิทยุการบินฯ รับมือ "เทศกาลบั้งไฟ" เตรียมพร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ จัดพื้นที่โซนนิ่ง เฝ้าระวังพิเศษบริเวณโดยรอบสนาม-เส้นทางบิน ...

วันที่ 27 พ.ค.59 นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนของทุกปี โดยเฉพาะภาคอีสาน จะมี เทศกาลบุญบั้งไฟ ช่วงถือเป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นงานที่สำคัญ และจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ดังนั้น เพื่อสนองตอบต่อเทศกาลท่องเที่ยว และเพิ่มความปลอดภัยทางการบินนั้น ทาง บวท. จึงได้จัดพื้นที่โซนนิ่ง เฝ้าระวังพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบิน และเส้นทางบิน ช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ พร้อมพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลแสดงพิกัดพื้นที่การจุดบั้งไฟแบบ Real Time รวมถึงประสานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเทศกาลบุญบั้งไฟให้เป็นไปตามประเพณี

สำหรับการเตรียมการของ บวท. นั้น ได้มีการจัดพื้นที่โซนนิ่ง พื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบินรัศมี 5 ไมล์ทะเล รวมถึงเตรียมอัตรากำลังเพิ่มเพื่อบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ทีมนวัตกร บวท. ยังได้พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลประกาศผู้ทำงานในอากาศแบบ Graphic NOTAM ซึ่งเป็นการแสดงผลบ่งชี้ตำแหน่งของกิจกรรมการจุดบั้งไฟ-ปล่อยโคมลอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ แบบ Real Time ในทันทีเมื่อได้รับข้อมูลประกาศนักบิน (NOTAM) โดยโปรแกรมจะตรวจสอบและประมวลผลของแต่ละสนามบินมาทำการ Plot เพื่อแสดงผลให้ทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และหน่วยงานผู้ดำเนินการเดินอากาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อปี 2558 บวท. ได้รับแจ้งตามประกาศนักบิน (NOTAM) ว่ามีการจุดบั้งไฟทั่วประเทศจำนวน 70,000 ลูก และมีรายงานการพบบั้งไฟในพื้นที่ที่ไม่ได้แจ้งประกาศนักบิน แต่พบเห็นโดยนักบินที่ทำการบินอยู่บนน่านฟ้าจำนวน 36 ลูก สำหรับในปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน มีการจุดบั้งไฟประมาณ 1,000 ลูก และเดือนพฤษภาคม บวท. ได้รับแจ้งว่ามีการจุดบั้งไฟกว่า 5,000 ลูก

ทั้งนี้ หลังจากกระทรวงคมนาคม ได้บันทึกข้อตกลงร่วมกับ 10 หน่วยงาน เรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคทหาร ตำรวจ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม รวมถึงประชาชน ที่ร่วมกันสร้างความเข้าใจ ป้องกันและดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ ผู้จัดงานเทศกาลบุญบั้งไฟ ก็ได้รับรู้และให้ความร่วมมือแจ้งขออนุญาตจากหน่วยงานการปกครองในพื้นที่ที่จะจัดงาน เพื่อให้เทศกาลบุญบั้งไฟเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม สะท้อนถึงวิถีไทยที่งดงาม และเป็นประเพณีที่สามารถคงอยู่ควบคู่กับการเดินทางทางอากาศอย่างปลอดภัย เพราะจะส่งผลถึงผู้ที่เดินทางสัญจรบนเครื่องบิน ในน่านฟ้าไทย ซึ่งอาจจะเป็นคนในครอบครัว พี่น้อง เพื่อนฝูงของพวกเราให้เดินทางถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพ

วิทยุการบินฯ รับมือ "เทศกาลบั้งไฟ" เตรียมพร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ จัดพื้นที่โซนนิ่ง เฝ้าระวังพิเศษบริเวณโดยรอบสนาม-เส้นทางบิน ... 27 พ.ค. 2559 17:54 27 พ.ค. 2559 22:08 ไทยรัฐ