วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสม.จี้รัฐเปิดแสดงความเห็นประชามติ เชื่อเป็นประโยชน์ ร่าง รธน.

"อังคณา" หวังรัฐเปิดแสดงความเห็นช่วงประชามติ เชื่อเป็นประโยชน์ แนะกกต.เปิดใจกว้าง อย่าเอาประเด็นเล็กน้อย มาสร้างความแตกแยก

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นางอังคณา นีละไพจิตร กสม. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่พิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกตามกระบวนการยูพีอาร์ ซึ่งมีข้อเสนอจากต่างประเทศที่ให้ข้อเสนอต่อประเทศไทย มีการถกแถลงสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและประเทศไทย ได้รับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว ก็หวังว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญ และเปิดกว้างให้มีการถกแถลงสาธารณะ เพราะจะเป็นการให้ความรู้แก่สังคม ซึ่งในเรื่องนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คงจะไม่สามารถชี้แจงเองได้ทั่วถึง

ทั้งนี้ถ้ามีการตั้งคำถามต่อสาธารณะ มีการให้ความเห็น ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ ซึ่งถ้าการถกแถลงเกิดขึ้นในลักษณะการจัดประชุมเชิงวิชาการ การสัมมนาที่ไม่ได้เป็นการให้ร้ายป้ายสีใคร รัฐบาลควรใจกว้างที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพราะสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น หรือสิทธิที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน และการทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐที่มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น และรู้ว่าประชาชนคิดอะไร รวมถึง กรธ.จะได้แนวคิดที่หลากหลายของประชาชนมาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญด้วย

นางอังคณา กล่าวต่อว่า กสม.เคยออกแถลงการณ์เรื่องระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับการทำประชามติ ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลคือการใช้ดุลยพินิจในการตีความ เพราะกังวลว่ามีการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจมาก แม้กระทั่งการแต่งตัวที่เป็นสัญลักษณ์ ก็มีความผิด ซึ่งเรากังวลว่าจะไปขัดกับสิทธิเสรีภาพในความเป็นส่วนตัว เพราะการใส่เสื้อว่ารับหรือไม่รับ ถ้าไปยืนหน้าคูหาออกเสียงประชามติในช่วงที่มีการลงประชามตินั้น ถือเป็นความผิดในฐานชี้นำอยู่แล้ว แต่ในเวลาปกติ ถ้าใส่เสื้อลักษณะนี้ โดยส่วนตัวก็เห็นว่าไม่น่าจะเป็นความผิด เพราะเป็นสิทธิในการแสดงความเห็น ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ กกต.ต้องเปิดใจกว้าง อย่าให้ประเด็นเล็กน้อยมาสร้างความแตกแยกกันมากขึ้น

"อังคณา" หวังรัฐเปิดแสดงความเห็นช่วงประชามติ เชื่อเป็นประโยชน์ แนะกกต.เปิดใจกว้าง อย่าเอาประเด็นเล็กน้อย มาสร้างความแตกแยก 27 พ.ค. 2559 17:24 27 พ.ค. 2559 19:39 ไทยรัฐ