วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สบส. ยันสั่งปิด 'รพ.เดชา' ชั่วคราว 60 วัน ไม่เกี่ยวค่าตอบแทน พนง.

กรม สบส.ยัน คำสั่งปิด รพ.เดชา ชั่วคราว ไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนบุคลากร ให้เวลาปรับปรุง 60 วัน หากได้มาตรฐานยื่นขอเปิดบริการได้อีก หรือขอขยายต่ออีก 30 วัน รวม 90 วัน หากทำไม่ได้ โดนแน่ปิดกิจการถาวร และเพิกถอนใบอนุญาต...

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 59 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงคำสั่งปิดโรงพยาบาลเดชา เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559 ว่าการสั่งปิดครั้งนี้ เป็นการสั่งปิดชั่วคราวเป็นเวลา 60 วัน เพื่อให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหลัก เนื่องจากผลการตรวจสอบพบว่ามีบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่สามารถให้บริการที่มีมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้หากผู้ดำเนินการสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ตามเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับคำสั่งปิดเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถยื่นเรื่องขอเปิดให้บริการใหม่ได้ที่กรม สบส. โดยจะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความพร้อมมาตรฐานทั้งหมด ก่อนเพิกถอนคำสั่งปิด แต่หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเวลา สามารถขอขยายเวลาปรับปรุงต่อได้อีก 30 วัน รวมเป็น 90 วัน แต่หากยังทำไม่ได้อีก กรม สบส. จะพิจารณาปิดกิจการถาวร และเพิกถอนใบอนุญาต

อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าผลจากการมีคำสั่งปิดโรงพยาบาลเดชาเป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในเรื่องการบริหารจัดการระบบการเงินบุคลากรของโรงพยาบาลแต่อย่างใด ซึ่งตามหลักการกฎหมายเมื่อมีการปิดโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าการบริการจะยุติทั้งหมด กฎหมายได้คุ้มครองผู้บริโภค โดยโรงพยาบาลจะต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องของเวชระเบียน ซึ่งเป็นประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่เคยมาใช้บริการ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลอื่น

“ช่วงโรงพยาบาลเดชาดำเนินการปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์กฎหมายกำหนด ได้จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของมาตรฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมหากต้องการเปิดให้บริการใหม่”.

กรม สบส.ยัน คำสั่งปิด รพ.เดชา ชั่วคราว ไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนบุคลากร ให้เวลาปรับปรุง 60 วัน หากได้มาตรฐานยื่นขอเปิดบริการได้อีก หรือขอขยายต่ออีก 30 วัน รวม 90 วัน หากทำไม่ได้ โดนแน่ปิดกิจการถาวร และเพิกถอนใบอนุญาต... 27 พ.ค. 2559 15:32 27 พ.ค. 2559 17:03 ไทยรัฐ