วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรธ.กางปฏิทินอบรม 'ครู ข.-ครู ค.' เริ่มสตาร์ต 30 พ.ค. นี้

กรธ.กางปฏิทินอบรม 'ครู ข.-ครู ค.' เริ่มสตาร์ต 30 พ.ค. นี้

  • Share:

กรธ. เผย มท.ส่งตารางอบรม ครู ข.-ครู ค.แล้ว เริ่ม 30 พ.ค.-7 มิ.ย.นี้ พร้อมโหมแจง กทม. นัด 200 ผู้บริหารระดับสูง 3 มิ.ย. ติวเข้ม 4,800 ผู้นำชุมชน 22–23 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 เวลา 12.15 น. ที่รัฐสภา นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงตารางการดำเนินงานฝึกอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข.) และวิทยากรระดับหมู่บ้าน (ครู ค.) ว่า กระทรวงมหาดไทยได้ส่งกำหนดการมาให้ กรธ.พิจารณาส่งตัวบุคคลร่วมลงพื้นที่ชี้แจงแล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. แบ่งเป็น 9 กลุ่มจังหวัดทั้งประเทศ อบรมตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เริ่มจากการเปิดเทปบันทึกภาพ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ที่ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ต่อด้วยให้ครู ก.อธิบายรายละเอียดเนื้อหา 3 ส่วน คือ 1.สิทธิ เสรีภาพ แนวนโยบายแห่งรัฐ 2.การเมือง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ 3.องค์กรอิสระ การปฏิรูป และบทเฉพาะกาล จากนั้นจะสรุปสาระสำคัญ 10 ประเด็น ตามคู่มือที่ กรธ.จัดทำไว้ ก่อนปิดท้ายด้วยการให้ตัวแทนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อธิบายรายละเอียดคำถามพ่วงประชามติ

สำหรับการจัดอบรมที่กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้วันที่ 3 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการ กทม. ซึ่ง กรธ.ได้ขอความร่วมมือผู้บริหารระดับสูงของ กทม. และตัวแทนจากสำนักเขตทั้ง 50 เขต เขตละ 3 คน ได้แก่ ผอ.เขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และหัวหน้าฝ่ายปกครอง รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญ และในวันที่ 22 – 23 มิ.ย. ที่ ม.ราชภัฏพระนคร โดยจะบรรยายสรุปให้ผู้นำชุมชนกว่า 4,800 คน จาก 2,400 ชุมชน

ด้าน นายนรชิต สิงหเสนี โฆษก กรธ. กล่าวถึงข้อสังเกตประเด็นปฏิรูปการศึกษา จากเนื้อหาประชาสัมพันธ์ในเพลงฉ่อยของ กรธ. ที่ระบุว่า 14 ปี แต่ในร่างรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 12 ปี ว่า ต้องดูมาตรา 258 ประกอบกับมาตรา 54 ที่กำหนดให้ การศึกษาต้องเริ่มจากเด็กเล็กอายุ 2 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมกับข้อกำหนดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับจนถึง ม.3 ก็รวมเป็น 14 ปี ถูกต้องตามที่เพลงฉ่อยประชาสัมพันธ์ การกำหนดเช่นนี้ ก็เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษา และเพื่อไม่เป็นการกดดันรัฐบาลว่า ห้ามจัดการศึกษาฟรีนอกเหนือไปจากนี้ หากรัฐบาลกำหนดให้เรียนฟรีถึง ม.6 ก็กลายเป็นเรียนฟรีถึง 17 ปี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้