วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช. เปิดใช้ทางลอดหน้าสนามบินฯ แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ทางหลวงชนบท เปิดใช้ทางลอดหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง (ถนนเชื่อมถนนผังเมืองรวมสาย จ3) จ.เชียงราย อย่างเป็นทางการ รองรับการจราจรเข้าสู่สนามบิน-ท่าเรือเชียงแสน ...

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดทางลอดหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ตามแนวถนนเชื่อมถนนผังเมืองรวมสาย จ3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมงาน ณ บริเวณทางลอดหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์ควบคุมทางลอด สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) โดยนายอาคม กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองเชียงราย พร้อมรองรับการจราจรการขนส่งและท่องเที่ยวจากด้านเหนือสุด ท่าเรือเชียงแสน 2 เชื่อมโยงโดยผ่านทางเลี่ยงเมืองด้านตะวันออก ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ส่งการจราจรสู่ตอนใต้ของเมืองเชียงราย โดยไม่ผ่านตัวเมือง บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง

นายพิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทางหลวงชนบท ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างถนนตามผังเมืองรวมสาย จ3 (ทางหลวงชนบทสาย ชร.5023) กับถนนเชียงราย-เชียงแสน (ทางหลวงชนบทสาย ชร.1063) ซึ่งถนนสายดังกล่าวนั้น ช่วยรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และเปิดพื้นที่ของการพัฒนาเมืองด้านตะวันออก เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ การขนส่งระหว่างท่าเรือเชียงแสน 2 สู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายลงสู่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งยังบรรเทาปัญหาการจราจรคับคั่งในเขตตัวเมืองเชียงรายในถนนพหลโยธิน เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออกเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ระบบโครงข่ายคมนาคมด้านตะวันออกของเมืองเชียงรายสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นจากแยกศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย แนวถนนผ่านหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (กิโลเมตรที่ 3+131) สิ้นสุดที่ทางหมายเลข 1209 (ถนนบ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก) ระยะทางรวม 9.181 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 722.952 ล้านบาท

ลักษณะงานก่อสร้างแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. งานก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร 2. งานก่อสร้างทางลอด (Underpass) ความยาวรวม 513 เมตร ทางลอดขนาด 4 ช่องจราจร นอกจากนั้นยังได้มีการติดตั้งระบบกล้อง CCTV จำนวน 26 แห่ง ระบบสูบน้ำอัตโนมัติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าดับ ระบบไม้ปิดกั้นอัตโนมัติในกรณีที่น้ำท่วมทางลอด ไฟสัญญาณเพื่อบริหารการจราจรเข้า-ออก ทางลอดในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติในทางลอดแม่ฟ้าหลวง (ถนนเชื่อมถนนผังเมืองรวมสาย จ3) จ.เชียงราย อย่างเป็นทางการ รองรับการจราจรเข้าสู่สนามบิน และท่าเรือเชียงแสน

ทางหลวงชนบท เปิดใช้ทางลอดหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง (ถนนเชื่อมถนนผังเมืองรวมสาย จ3) จ.เชียงราย อย่างเป็นทางการ รองรับการจราจรเข้าสู่สนามบิน-ท่าเรือเชียงแสน ... 27 พ.ค. 2559 13:00 27 พ.ค. 2559 14:58 ไทยรัฐ