วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขสมก. เตรียมใช้ประกันภัยบริหารความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพคุ้มครอง ปชช.

ขสมก. เตรียมใช้ประกันภัยบริหารความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพคุ้มครอง ปชช.

  • Share:

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หารือร่วม คปภ. เตรียมใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง หวังเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองประชาชน หากเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. 

​วันที่ 27 พ.ค.59 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ขสมก. แจ้งข่าวว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมผู้บริหารองค์การ ร่วมกับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการนำระบบประกันภัยที่เหมาะสมเข้ามาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงภัยให้กับ ขสมก. อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบกรมธรรม์ จนถึงกระบวนการเคลมค่าสินไหมทดแทน เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองให้กับประชาชน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารของ ขสมก. ซึ่งหากมีการออกแบบกรมธรรม์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจขององค์การ ด้านการให้บริการขนส่งมวลชน โดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

หลังจากนี้ ขสมก.และ คปภ.จะร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการนำระบบประกันภัยมาช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับ ขสมก. อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารของ ขสมก.ว่า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการนำเอาระบบประกันภัยเข้าไปใช้บริหารความเสี่ยงภัยให้กับองค์กรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาให้กับผู้เสียหายอันเกิดจากการเดินรถโดยสารของ ขสมก. อย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ ขสมก.ในอีกมิติหนึ่งด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้