วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ฟอนซา' กระตุ้นสมาคมกีฬาไทย ผลิตผู้ตัดสินสู่ระดับโลก

"ฟอนซา" เร่งกระตุ้นให้สมาคมกีฬา ผลักดันให้มีผู้ตัดสินของตนเอง ก้าวสู่ระดับโลก หลังปัจจุบันพบ ยังมีน้อย เช่นเดียวกับผู้บริหารในสหพันธ์กีฬาต่างๆ จำเป็นต้องมีคนไทยให้มากกว่าเดิม...

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. “เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือ ฟอนซา เป็นประธานการประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ครั้งที่ 3/2559 และการสัมมนาแนวทางการสนับสนุนสมาคมกีฬา โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมประชุมด้วย 

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งให้สมาคมที่เข้าร่วม 40 สมาคม รับทราบถึงหลักเกณฑ์ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจ และแนวทางการสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ดังนี้ 1.เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่บรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน, 2.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น มีผู้บริหาร ที่ปรึกษา หรือคณะทำงานเป็นกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการของสหพันธ์กีฬาทวีปเอเชีย และระดับโลกหรือเป็นประธานสหพันธ์กีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 3.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องมีการอบรมผู้ตัดสินและมีกรรมการตัดสินระดับโลกของกีฬาชนิดนั้นๆ และสามารถไปตัดสินในระดับทวีปและระดับโลก, 4.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น ต้องมีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเอง ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการจัดองค์ความรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอในเรื่องผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้น, 5.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น ต้องมีการจัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเอง ทั้งในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน ในการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทุกๆ ปี และ 6.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาเป็นรายๆไป

พล.ต.อินทรัตน์ กล่าวว่า ข้อมูลตรงนี้ ฟอนซา ได้รวบรวมเพื่อแจ้งให้สมาคมกีฬาต่างๆ ทราบ และเราจะทำงานควบคู่ไปกับทาง กกท.เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ฟอนซา ยังได้แจ้งให้สมาคมกีฬา เร่งผลักดันให้มีผู้ตัดสินของตนเองก้าวไปสู่ระดับโลกมากขึ้น หลังจากปัจจุบันพบว่า ยังมีจำนวนน้อยอยู่ อย่างปัจจุบัน ผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าของเรามีแค่ 2-3 คน จากที่เคยมีมากถึง 10 คน เป็นต้น เช่นเดียวกับผู้บริหารในสหพันธ์กีฬาต่างๆ ก็จำเป็นต้องมีคนไทยให้มากกว่าเดิม หากสามารถดึงการประชุมสหพันธ์ใหญ่ๆ ที่จะมีวาระการเลือกตั้งมาจัดในไทยได้ ก็ควรทำ และหลังจบโอลิมปิก 2016 ที่ประเทศบราซิลไปแล้ว ทางผู้ว่าการ กกท.ได้ให้ทุกสมาคมหาข้อมูล และหาทางนำการแข่งขันที่เป็นรอบคัดเลือกโอลิมปิก 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น มาจัดในเมืองไทย ให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มความได้เปรียบ ในการควอลิฟายเข้ารอบสุดท้ายโตเกียวเกมส์

"ฟอนซา" เร่งกระตุ้นให้สมาคมกีฬา ผลักดันให้มีผู้ตัดสินของตนเอง ก้าวสู่ระดับโลก หลังปัจจุบันพบ ยังมีน้อย เช่นเดียวกับผู้บริหารในสหพันธ์กีฬาต่างๆ จำเป็นต้องมีคนไทยให้มากกว่าเดิม... 27 พ.ค. 2559 10:23 27 พ.ค. 2559 12:49 ไทยรัฐ