วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กก.ผจก.ใหญ่' ไทยพาณิชย์ลาออก แต่ยังนั่ง กก.ธนาคาร

"ญนน์ โภคทรัพย์" ขอยุติบทบาทตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2559 โดยบอร์ดยังคงให้นั่งตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร...

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งว่านายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร  ได้แสดงความจำนงลาออกจากตำแหน่ง โดยระบุว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่นายญนน์ โภคทรัพย์ เริ่มต้นการทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกลุ่มลูกค้าบุคคลและกิจการเครือข่ายสาขา จนกระทั่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในวันนี้ นายญนน์ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถอย่างดีเยี่ยม ดังปรากฏจากผลงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตของธนาคารฯ อย่างก้าวกระโดด และนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ           

อย่างไรก็ตาม นายญนน์ได้เล็งเห็นว่า ขณะนี้ เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้นำประสบการณ์และสิ่งที่เรียนรู้จากความสำเร็จที่สั่งสมมาไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามความประสงค์ส่วนตัวและของครอบครัว จึงเรียนเสนอคณะกรรมการของธนาคารฯ เพื่อขอยุติบทบาทการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2559 เป็นต้นไป     

คณะกรรมการธนาคารฯ รับทราบความประสงค์ดังกล่าว และได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสามารถของนายญนน์ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จึงมีมติให้นายญนน์ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของธนาคารฯ ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายญนน์ และธนาคารฯ จะประกาศให้ทราบเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วต่อไป.

"ญนน์ โภคทรัพย์" ขอยุติบทบาทตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2559 โดยบอร์ดยังคงให้นั่งตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร... 27 พ.ค. 2559 10:09 27 พ.ค. 2559 10:30 ไทยรัฐ