วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติ ผลักดันยุวมัคคุเทศก์น้อย มีความรู้ไอที พัฒนาอาชีพ

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครฯ ร่วมกับ นร.ม.5 ร.ร.ร่มเกล้าบุรีรัมย์ ส่งเสริมความรู้ด้านเว็บไซต์ให้ยุวมัคคุเทศก์น้อย เช่น การเขียนเพื่อการเล่าเรื่อง, ถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์, สร้างเว็บไซต์ชุมชน ผลักดันการพัฒนา ต่อยอดอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ (ในโครงการพระราชดำริ) อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมพัฒนาเว็บไซต์ให้กับยุวมัคคุเทศก์ และอบรมการสกรีน ให้กับชุมชนใน อ.โนนดินแดง

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เผย ต้องการให้เยาวชนและกลุ่มชาวบ้านท้องถิ่นได้มีความรู้ทางด้านไอที ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทาง มหาวิทยาลัยมีให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเว็บไซต์ชุมชนใน อ.โนนดินแดง ชื่อ www.ป่าดงใหญ่.com ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ระยะแรกเป็นอบรมการเขียนเพื่อการเล่าเรื่อง ระยะที่สองอบรมการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และระยะที่สามอบรมสร้างเว็บไซต์ชุมชน ร่วมด้วยคณะสถาปัตยกรรมช่วยออกแบบภูมิทัศน์และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เช่น สอนสกรีนเสื้อเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้หารายได้พร้อมมอบอุปกรณ์การทำให้ชุมชนไว้ใช้

นางสาวปนิดา ศรีโสภา นักเรียนชั้น ม 5 ร.ร.ร่มเกล้าบุรีรัมย์ (ในโครงการพระราชดำริ) อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เผย ได้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การถ่ายรูปให้สวยงาม การทำเว็บไซต์ให้ อำเภอเราเป็นที่รู้จัก โดยมีพ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ จ.บุรีรัมย์ พูดคุยเล่าเรื่องราวในชุมชน ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ให้พวกเรานำขึ้นเว็บไซต์ และรู้จักการทำร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าในชุมชน.

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครฯ ร่วมกับ นร.ม.5 ร.ร.ร่มเกล้าบุรีรัมย์ ส่งเสริมความรู้ด้านเว็บไซต์ให้ยุวมัคคุเทศก์น้อย เช่น การเขียนเพื่อการเล่าเรื่อง, ถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์, สร้างเว็บไซต์ชุมชน ผลักดันการพัฒนา ต่อยอดอาชีพ 27 พ.ค. 2559 07:48 27 พ.ค. 2559 22:44 ไทยรัฐ