วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บ.เค.โอ.ซีฯรอส้มหล่นประมูลรังนก

จากกรณีคณะกรรมการดำเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง จัดยื่นซองประมูลรังนกโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีบริษัทรังนกเข้ายื่นซองประมูล 3 ราย ประกอบด้วย บริษัทจิราธาร เอเยนซีส์ จำกัด เสนอราคาประมูล 429 ล้านบาท บริษัท สยามเนสท์ 2559 จำกัด เสนอราคา 450 ล้านบาท และ บริษัท เค.โอ.ซี. อิมฟอตเอ็กฟอต จำกัด เสนอราคา 418,322,520 บาท แต่บริษัทสยามเนสฯเขียนตัวอักษรกำกับเงินประมูลเป็นเงิน 450 บาท จึงถูกตัดสิทธิ์ ล่าสุด คณะกรรมการรังนกฯได้นำผลการประมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรังนกชุดใหญ่ พบปัญหาการออกหนังสือค้ำประกันซอง 100 ล้านบาทของบริษัท จิราธารฯ ซึ่งถูกปฏิเสธจาก ธ.กสิกรไทย ว่าไม่ได้ ออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้ ขณะที่บริษัทจิราธารฯชี้แจงหนังสือค้ำประกันถูกต้อง เรื่องผิดพลาดน่าจะมาจาก จนท. และคณะกรรมการรังนกฯจะ ประชุมพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 31 พ.ค.นั้น

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายนิคม จันทรโชติ ตัวแทนบริษัท เค.โอ.ซี. อิมฟอตเอ็กฟอต จำกัด เปิดเผยว่า การตัดสิทธิ์บริษัทสยามเนสท์ฯ ที่เสนอราคาประมูล 450 ล้านบาท แต่เขียนตัวหนังสือเป็น 450 บาท เพราะทำผิดเงื่อนไขสัมปทาน และทางธนาคารกสิกรไทยออกมายืนยันว่าไม่ได้ออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทจิราธารฯ ถือว่าทั้ง 2 บริษัทได้กระทำการผิดเงื่อนไขการประมูลรังนกฯ ดังนั้น ทางคณะกรรมการรังนกฯจะต้องมีหนังสือแจ้งหรือแจ้งให้บริษัท เค.โอ.ซี.ฯ ซึ่งยื่นซองประมูลเป็นเงิน 418,322,520 บาท เข้ามาต่อรอง ตกลงราคา เพราะถ้าหากคณะกรรมการรังนกฯ ไม่ตัดสินใจที่เด็ดขาด และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการยื่นซองประมูลรังนกฯอย่างเคร่งครัด ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับรังนกอย่างแน่นอน

ทางด้านนายภูดิศ ชนะวรรณโณ ป้องกัน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ขณะนี้กำลัง จนท.ที่ใช้ในการป้องกันการลักขโมยรังนกอีแอ่นยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนตกหนัก จึงได้เสนอขอกำลังเพิ่มเติมในการรักษาความสงบเรียบร้อยบนเกาะรังนกอีก 5 จุด และจะต้องใช้เรือเร็วของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงพัทลุง-สงขลา จำนวน 1 ลำ ต้องใช้น้ำมันวันละ 40 ลิตร และหากยังไม่มี ผู้ประมูลรังนกฯได้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยบนเกาะรังนกจะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอน.

จากกรณีคณะกรรมการดำเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง จัดยื่นซองประมูลรังนกโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีบริษัทรังนกเข้ายื่นซองประมูล 3 ราย ประกอบด้วย บริษัทจิราธาร เอเยนซีส์ จำกัด 27 พ.ค. 2559 07:08 27 พ.ค. 2559 07:16 ไทยรัฐ