วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เขื่อนวังยางเริ่มปล่อยน้ำ-ลำแชะยังแห้งขอด-ทหารฝึกปั้นโอ่ง

เขื่อนวังยางเริ่มปล่อยน้ำ-ลำแชะยังแห้งขอด-ทหารฝึกปั้นโอ่ง

  • Share:

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ได้วางแผนจัดเก็บน้ำไว้ที่ระดับความสูงในเขื่อน 135.49 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับระดับปกติ โดยเปิดประตูระบายน้ำตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำมีมติ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ที่สำคัญเพื่อให้น้ำหน้าฝายและท้ายฝายมีการเคลื่อนตัวเป็นการรักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เน่าเสียในพื้นที่รับผิดชอบของฝายวังยางพบว่าในช่วงฤดูน้ำหลากมีพื้นที่ทำนาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และได้รับความเสียหายทุกปีกว่า 3,000 ไร่ จึงวางแผนส่งน้ำให้เกษตรกรทำนาเหลื่อมฤดูเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวก่อนถึงฤดูน้ำหลาก อย่างไรก็ตาม ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร จนท.ฝ่ายปกครอง ทหารและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ จ.มหาสารคาม สามารถฝ่าวิกฤติภัยแล้งไปได้ด้วยดี

ที่ จ.นครพนม ที่ศูนย์ฝึกอาชีพปั้นโอ่ง บ้านโพนบก ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม พล.ต.ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผบ.มทบ.210 นครพนม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพปั้นโอ่งน้ำจากปูนซีเมนต์ ให้แก่กำลังทหารในสังกัดเพื่อเป็นครูฝึกต้นแบบนำไปฝึกสอนให้กับผู้ต้องขังเรือนจำรวมถึงชาวบ้านที่สนใจ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไว้รองรับน้ำใช้อุปโภคบริโภค โดยมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม ร่วมกับเรือนจำกลางนครพนม หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้นำชุมชนจัดทำโครงการขึ้นเพื่อรับมือปัญหาภัยแล้งแบบเชิงรุก อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน มีเป้าหมายปั้นโอ่งขนาดความจุ 300-500 ลิตร ให้ได้กว่า 5,000 ใบ ในช่วงเดือน พ.ค.- ก.ค.และจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้าน โดยดำเนินการควบคู่กับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ รวมทั้งทำการเกษตรได้ตลอดปี

จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถึงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา แต่ไม่ส่งผลกับปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี เนื่องจากฝนตกน้อยประกอบกับอากาศร้อนและแล้งจัด ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนลำแชะเหลือเพียง 18.5 เปอร์เซ็นต์ของความจุกักเก็บส่งผลให้เกิดสันดอนดินจำนวนมาก สามารถมองเห็นซากต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง วัดวาอาราม แหล่งชุมชนเก่าที่จมอยู่ใต้น้ำมานานเกือบ 20 ปี

นายจักรี ยิ่งเจริญ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำมูลบน-ลำแชะเปิดเผยว่า น้ำต้นทุนภายในเขื่อนลำแชะล่าสุด มีปริมาณน้ำคงเหลือ 50 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 18.5% ของพื้นที่เก็บกัก 275 ล้าน ลบ.เมตร ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 17 ปี หรือตั้งแต่เปิดใช้งาน เมื่อปี 2542 เนื่องจากภัยแล้งปีนี้

รุนแรงและยาวนาน ทั้งนี้ ทางเขื่อนได้หยุดส่งน้ำทั้งระบบ เนื่องจากเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ เหลือเพียงการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาที่ยังคงสูบน้ำดิบจากเขื่อนเพื่อนำไปผลิตน้ำประปาวันละ 30,000 ลบ.ม. เท่านั้น ส่วนแผนการส่งน้ำทางเขื่อนจะเริ่มส่งน้ำให้กับพื้นที่ เพาะปลูกในเขตชลประทานในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป มั่นใจว่าในช่วงนั้นจะมีฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำภายในเขื่อนให้เพียงพอ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้