วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาลไม่รับคำฟ้องวอยซ์ทีวีเฉ่ง กสทช.

ศาลไม่รับคำฟ้องวอยซ์ทีวีเฉ่ง กสทช.

  • Share:

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหาในคดีที่บริษัทวอยซ์ ทีวี จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และพวกรวม 2 ราย กรณีไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก่อนการประมูลทีวีดิจิตอล จงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้บริษัทหลงเชื่อเข้าร่วมประมูล และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจนประสบภาวะขาดทุนในปัจจุบัน โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาสั่งให้กสทช.ชดใช้ค่าเสียหาย 1,312,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และสั่งให้ กสทช.ออกมาตรการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซึ่งศาลได้รับคดีดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว

โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้ศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว แต่ในกรณีที่บริษัทวอยซ์ ทีวี จำกัด ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556 ศาลไม่สามารถรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ เนื่องจากเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

รวมทั้งกรณีที่ขอให้ศาลเพิกถอนเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนั้น เป็นการขอให้ศาลใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง 2 ข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณา และเมื่อไม่รับคำฟ้อง 2 ข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณา ศาลจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของบริษัทวอยซ์ ทีวี จำกัด ที่ขอให้ กสทช.ขยายเวลาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่งวดที่ 3 วันที่ 23 พ.ค.59 และงวดถัดๆไป จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุด อีกต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้