วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครูโวยปรับปรุงหอพัก สกสค.สุดอืด

นายสมคิด หอมเนตร สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) นักวิชาการอิสระ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก 7 ชั้น ของสำนักงาน สกสค. ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปลายปี 2557 ใช้งบประมาณในการดำเนินการเกือบ 94 ล้านบาท ซึ่งล่วงเลยมากกว่าปีครึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถเปิดให้บริการ สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนครูที่ต้องเดินทางมาราชการในส่วนกลาง ต้องไปพักอาศัยตามโรงแรมแทน ซึ่งราคาสูงกว่าที่เคยพักกับหอพักของ สกสค.มาก เมื่อมีการสอบถามมายังสำนักงาน สกสค.ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าจะสามารถเปิดให้บริหารได้เมื่อใด จึงอยากฝากเรื่องไปยัง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. และ นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.ช่วยตรวจสอบความล่าช้าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย เพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความเดือดร้อน

“ทราบว่าการปรับปรุงหอพักดังกล่าวเป็นเรื่องของ บอร์ด สกสค.และ อดีตผู้บริหารชุดที่แล้ว มีปัญหาในหลายจุด ทำให้บอร์ดชุดปัจจุบันต้องแก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยเฉพาะการปรับปรุงแบบแปลนซ่อมแซมระบบท่อน้ำ หรือแม้แต่อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น ตู้เย็น และโทรทัศน์ ซึ่งไม่ได้ถูกระบุไว้ในสัญญาจ้างว่าบริษัทผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาและติดตั้งให้พร้อม ทำให้สำนักงาน สกสค.ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยพยายามจัดหางบฯ และจัดหาบริษัทเข้ามาดำเนินการอีกสัญญาหนึ่ง จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในที่สุด” นายสมคิดกล่าว.

นายสมคิด หอมเนตร สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) นักวิชาการอิสระ 27 พ.ค. 2559 03:59 27 พ.ค. 2559 04:00 ไทยรัฐ