วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา' สอน ขรก.ซื่อสัตย์ ไม่ยุยงคนในชาติแตกแยก

"ปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊ก สอนใจข้าราชการยึดมั่นความซื่อสัตย์ ไม่ยุยงคนในชาติเดียวกันแตกแยกแบ่งสี

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำตอนหนึ่งของการให้โอวาทระหว่างการพบปะกับผู้บริหารและพี่น้องเพื่อนข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Panadda Diskul ว่า "คติสอนใจข้าราชการที่ถือเป็นหัวใจแห่งการดำรงตน คือ คุณธรรมจริยธรรม ที่สอนพวกเราเหล่าข้าราชการทุกหมู่เหล่าในทุกยุคสมัยให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักชัยแห่งชีวิต ความประหยัด มีความกตัญญูรู้คุณพระมหากษัตริย์ การไม่ยุยงให้ผู้คนในชาติแตกแยกเป็นสีเป็นฝ่าย

หลักรัฐศาสตร์พูดถึงประชาธิปไตยที่มีระเบียบ สร้างสรรค์สังคมร่มเย็น ความไม่หลงลืมตัวของผู้บริหาร ที่มีความทรนงองอาจแต่สุภาพเรียบร้อย ครูอาจารย์สอนเราไว้ทั้งสิ้น ชัดเจนทุกเรื่องเช่นนี้ ว่าความดี ความซื่อตรง ความพอเพียง ไม่เป็นวัวลืมตีน ที่จะทำให้ชาติประเทศ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และอุดมการณ์ประชาธิปไตยเกิดพลานุภาพ".

"ปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊ก สอนใจข้าราชการยึดมั่นความซื่อสัตย์ ไม่ยุยงคนในชาติเดียวกันแตกแยกแบ่งสี 26 พ.ค. 2559 18:36 26 พ.ค. 2559 20:25 ไทยรัฐ