วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หน.อช.เขาแหลม แจงรังวัดปรับแนวเขตป่าอนุรักษ์ ดำเนินตาม พ.ร.ก.ป่าเขา

หน.อช.เขาแหลม แจง รังวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากส่วนรังวัดที่ดินป่าไม้ กรมอุทยานฯ โดยเบื้องต้นได้ทำความเข้าใจกับ ปชช.แล้ว เพราะดำเนินการตามแนว พ.ร.ก.บริเวณที่ดินป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาบ่อแร่ ป่าเขาพระฤาษี และป่าห้วยเขย่ง...


จากกรณีนายนิยม กลิ่นมณฑา กำนันตำบลปรังเผล พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และชาวบ้านในพื้นที่กว่า 100 คน เข้าพบนายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เข้าไปปักหลักแนวเขตอุทยานฯ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) ทับซ้อนโฉนดที่ดินชาวบ้านจำนวน 42 แปลง แปลงละ 14 ไร่ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดสรรให้ จากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ ก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานฯ ในปี พ.ศ.2535 และทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชนที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ ซึ่งนายปกรณ์ ได้เชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมมาชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ เข้าร่วมรับฟัง

ล่าสุด เวลา 15.00 น. วันที่ 26 พ.ค.59 นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งที่ 2801/2558 ลงวันที่ 10 พ.ย.58 เรื่องให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการไปปฏิบัติงานรางวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเร่งรัดจัดทำแนวเขตป่าอนุรักรักษ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และรังวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามแผนงานที่ได้กำหนดเอาไว้ ข้อเท็จจริงคือ ส่วนรังวัดที่ดินป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส.0913.605/59 ลงวันที่ 21 มี.ค.59 เรื่องการดำเนินการปรับปรุงรังวัดปรับปรุงแนวเขต แจ้งให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมทราบว่า นายคมสัน สามารถ นายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้าปฏิบัติงานสายที่ 11 และคณะเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินงานรังวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เดือน เม.ย.59 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ และขอให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการด้วย ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดที่ 1 เข้าร่วมดำเนินการรังวัดดังกล่าว นำโดยนายนาม เจริญกุล พนักงานพิทักษ์ป่า ส 2 ซึ่งก่อนเข้าดำเนินการได้ประสานกับผู้นำชุมชนเรียบร้อยแล้ว สำหรับพื้นที่ดำเนินการรังวัดดังกล่าวอยู่ในท้องที่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โดยการรังวัดดังกล่าวได้ดำเนินการปักหลักแนวเขตตามแนวพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาบ่อแร่ ป่าเขาพระฤาษี และป่าห้วยเขย่ง ในท้องที่ตำบลไล่โว่ ตำบลหนองลู ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี และตำบลชะแล ตำบลปิล๊อก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2534 (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) การดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว

ต่อมา 25 พ.ค.59 นายนิยม กลิ่นมณฑา กำนันตำบลปรังเผล และชาวบ้านในพื้นที่ได้ยื่นหนังสือต่อนายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบกรณีการปักเขตดังกล่าว เนื่องจากได้มีการปักหลักทับแนวเขตโฉนดที่ดินของราษฎร ซึ่งนายปกรณ์ ได้เชิญตัวแทนของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมาชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้มอบหมายให้นายสุภาพ งามทองเหลือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นผู้เข้าชี้แจง ราษฎรได้ขอให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนำหลักแนวเขตที่ไปปักทับซ้อนกับพื้นที่โฉนดออกไปก่อน เพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ ส่วนหลักเขตที่นำไปปักทับซ้อนที่ดินทำกินที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ให้คงไว้ดังเดิม ขอชี้แจงว่า การดำเนินการรังวัดปักแนวเขตดังกล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากส่วนรังวัดที่ดินป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมร่วมดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเร่งรัดจัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และรังวัดปรับปรุงแนวเขตป่าพื้นที่อนุรักษ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ซึ่งก่อนเข้าไปดำเนินการได้ประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อทำความเข้าใจแล้ว.หน.อช.เขาแหลม แจงรังวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากส่วนรังวัดที่ดินป่าไม้ กรมอุทยานฯ โดยเบื้องต้นได้ทำความเข้าใจกับ ปชช.แล้ว เพราะดำเนินการตามแนวพ.ร.ก.ป่าเขา 26 พ.ค. 2559 17:53 27 พ.ค. 2559 01:47 ไทยรัฐ