วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.จ่อชง ก.ม.ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่ เปิดช่อง ปชช.ร่วมตรวจสอบ

โฆษก สปท.เผยเตรียมพิจารณารายงานปฏิรูป ด้านป้องกันปราบปรามทุจริต-ประพฤติมิชอบ พร้อมดัน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ แทนฉบับเก่า ชี้ครอบคลุมถึงเอกชนในบางกรณีด้วย ยันแก้ทุจริตจากฐานราก

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) กล่าวถึงผลการประชุมว่า ในสัปดาห์หน้าจะงดประชุม สปท.ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. โดยจะมีการประชุมในวันอังคารที่ 31 พ.ค. ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่เป้าหมายการปฏิรูปประเทศภายใต้ภารกิจของ สปท. โดยจะเป็นการประชุมภายใน ไม่มีการถ่ายทอดสด ซึ่งประเด็นสำคัญของประชุมคือ 1. สรุปผลการดำเนินงานของ สปท. ในรอบ 6 เดือน 2. วางแผนเพื่อกระชับการทำงานภายใต้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสปท. 3. เพื่อรับฟังการทำงานของแม่น้ำสายอื่นๆ เช่น รัฐบาล สนช.

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า วาระที่สำคัญอีกเรื่องคือ การพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่อง "การบริหารงานภาครัฐที่เกิดเผยข้อมูลและร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. .." ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับฐานราก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามร่างพ.ร.บ. ซึ่งต่างจากเดิมที่เป็นพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ แต่ครั้งนี้เราทำเป็น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ซึ่งจะครอบคลุมมากกว่า โดยอาจรวมไปถึงภาคเอกชนด้วย หากเอกชนมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ได้รับสัมปทานจากรัฐ ก็จะครอบคลุมให้เปิดเผยข้อมูลได้

"พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นการยกเลิก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฉบับเก่า แล้วให้ใช้ฉบับใหม่ แน่นอนว่าร่าง พ.ร.บ.นี้จะมีบทกำหนดโทษแน่นอน ในกรณีที่ทำผิดไม่เปิดเผยข้อมูล ตามพ.ร.บ.ดังกล่าว ผมจึงอยากให้ช่วยกันผลักดันเพราะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการทุจริตที่ต้นเหตุได้" นายคำนูณ กล่าว

นายคำนูณ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีวาระที่น่าสนใจคือ การพิจารณารายงานการปฏิรูปของ กมธ.ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร" และการพิจารณาการปฏิรูปของกมธ.ปฏิรูปด้านพลังงานเรื่อง "การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ"

โฆษก สปท.เผยเตรียมพิจารณารายงานปฏิรูป ด้านป้องกันปราบปรามทุจริต-ประพฤติมิชอบ พร้อมดัน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ แทนฉบับเก่า ชี้ครอบคลุมถึงเอกชนในบางกรณีด้วย ยันแก้ทุจริตจากฐานราก 26 พ.ค. 2559 17:48 26 พ.ค. 2559 22:58 ไทยรัฐ