วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสจ.พัทลุง เตือนอากาศเปลี่ยน แนะออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกัน

สสจ.พัทลุง เตือน ประชาชน ภาคใต้ในช่วงนี้ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้อากาศเปลี่ยน ระวังป่วยไข้ โดยเฉพาะเด็ก-ผู้สูงอายุ แนะออกกำลังกาย-ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค...

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 59 นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ขณะนี้ภาคใต้เริ่มเข้าฤดูฝน โดยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง หากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ก็อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มักจะเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส และโรคอุจจาระร่วง จึงขอแนะนำให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ดูแลสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัด เพราะหากป่วยเป็นไข้หวัดในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง และไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดี อาจส่งผลให้กลายเป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมได้ในที่สุด

ดังนั้น ประชาชนจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น และพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น ที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ โดยเฉพาะในขณะที่มีการระบาดของไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ จะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย เช่น จาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ หากมีผู้ป่วยในบ้านควรแนะนำให้ปิดปากด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้า เวลาไอหรือจาม รวมถึงเริ่มมีอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรนอนพักผ่อนมากๆ ดื่มน้ำบ่อยๆ ถ้าตัวร้อนควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัว หรือกินยาลดไข้ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น คือ มีอาการไอมากขึ้น หรือมีไข้สูงนานเกิน 5 วัน ควรรีบไปพบแพทย์

สสจ.พัทลุง เตือน ประชาชน ภาคใต้ในช่วงนี้ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้อากาศเปลี่ยน ระวังป่วยไข้ โดยเฉพาะเด็ก-ผู้สูงอายุ แนะออกกำลังกาย-ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค... 26 พ.ค. 2559 17:11 27 พ.ค. 2559 01:32 ไทยรัฐ