วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กน้อย' ถกร่วม 'ภาครัฐ-เอกชน' ขับเคลื่อนการศึกษา เขต ศก.พิเศษ สงขลา

'บิ๊กน้อย' ถกร่วม 'ภาครัฐ-เอกชน' ขับเคลื่อนการศึกษา เขต ศก.พิเศษ สงขลา

  • Share:

รมช.ศธ.หารือร่วมผู้แทนภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนการศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา เผยเตรียมเชิญศึกษาธิการ 10 จังหวัด คุยพัฒนาแผนงาน หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้สอดรับนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา ณ เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ลำดับที่ 4 ที่ได้จัดประชุมร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า การนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ต้องเป็นไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายามค้นหาสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ และร่วมมือกันแก้ไขและฝ่าฟันอุปสรรคอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้การบูรณาการร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็ง มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ โดยหลักการทำงานที่สำคัญ คือ "แผนดีและนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วย งานก็จะเกิดความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ก็จะเกิดขึ้น" โดยแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการต่อจากนี้ จะมีการเชิญศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 10 จังหวัด เพื่อนำแผนงานและผลการปฏิบัติ ไปทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลานี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ มีส่วนสำคัญที่จะสร้างให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ บริบทและศักยภาพ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรดำเนินงานตามแผนงาน โดยมีหนทางสู่ความสำเร็จ คือ ตั้งใจ มุ่งมั่น ขยัน อดทน เอาใจใส่ หมั่นปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มุ่งเน้นภาคปฏิบัติให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศที่ยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้