วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต.ปิ๊งไอเดียปรับโฉมหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เชิญชวนคนออกไปใช้สิทธิ์

กกต.ปิ๊งไอเดียปรับโฉมหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เชิญชวนคนออกไปใช้สิทธิ์

  • Share:

กกต.ปรับโฉมหนังสือแจ้งเจ้าบ้านใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ปชช.ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ 7 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า ตามที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีการส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไปยังเจ้าบ้าน เพื่อเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค. ทางสำนักงาน กกต.จึงได้กำหนดรูปแบบหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม คือ รูปแบบใหม่จะพิมพ์รายชื่อ พร้อมลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในช่องสี่เหลี่ยม ซึ่งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงสามารถตัดกระดาษรายชื่อ เฉพาะส่วนของตน ไปแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนกับกรรมการประจำหน่วยในวันออกเสียงประชามติได้เลย

โดยการออกแบบหนังสือแจ้งเจ้าบ้านรูปแบบใหม่นี้ ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การแสดงตนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการตรวจบัญชีรายชื่อที่ป้ายประกาศหน้าหน่วยออกเสียง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้