วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำงานทนทาน อายุย่ิงยืนนาน

การไม่ยอมอยู่ว่าง ยังคงทำการงานของคนเกษียณกลับเป็นสิ่งที่ให้คุณ เพราะมันจะทำให้ยังคงเป็นคนแข็งแรง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อายุจะยืนเกินกว่า 65 ปี เสียอีก ยิ่งกว่าผู้ที่คิดว่าเกษียณเสียได้ ได้หยุดทำการทำงานก็จะดี

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน ของสหรัฐฯค้นพบว่า คนที่ยังทำงานจนอายุเลย 65 ปี จะเสียชีวิตยาก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตามเหนือกว่าคนธรรมดาถึงร้อยละ 11

แม้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่แข็งแรง ก็ยังอาจที่จะยืดชีวิตของตนไปอีกได้ด้วยการทำงาน ซึ่งแสดงว่า อาจจะมีปัจจัยอื่นด้วยที่ทำให้คนที่ทำงานหลังเกษียณต่อมามีชีวิตยืนยาวขึ้น

นักวิจัยเชนไก วู กล่าวว่า แม้มันอาจจะไม่เป็นกับทุกคน แต่เราคิดว่าการทำงานทำให้คนมีความสุขทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้อายุยืน.

การไม่ยอมอยู่ว่าง ยังคงทำการงานของคนเกษียณกลับเป็นสิ่งที่ให้คุณ เพราะมันจะทำให้ยังคงเป็นคนแข็งแรง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อายุจะยืนเกินกว่า 65 ปี เสียอีก ยิ่งกว่าผู้ที่คิดว่าเกษียณเสียได้ ได้หยุดทำการทำงานก็จะดี 26 พ.ค. 2559 13:34 26 พ.ค. 2559 13:34 ไทยรัฐ