วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น่าห่วงวิธีการปฏิรูป

การปฏิรูปประเทศเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันต่อไป นายกรัฐมนตรีกล่าวยํ้าว่า คสช.ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปีแรก โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับ ผิดชอบเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงพฤษภาคม 2558 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 ถึงพฤษภาคม 2559 ช่วงที่ 3 เริ่มตั้งแต่พฤษภาคม 2559 ถึง 2560 นำไปสู่การเลือกตั้ง

ส่วนการศึกษาและจัดทำแผนการปฏิรูปในด้านต่างๆ เริ่มมาตั้งแต่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จนถึงสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.) จัดทำรายงานเสร็จแล้ว 56 เรื่อง ส่งให้รัฐบาลพิจารณาแล้ว 48 เรื่อง แต่มีเสียงวิจารณ์ว่า 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลยังไม่ได้ปฏิรูปประเทศอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ส่วนใหญ่ยังเป็นแผนการปฏิรูปที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

มีบางเรื่องที่รัฐบาลดำเนินการบ้างแล้ว และอาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป ตัวอย่างเช่นคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 10 และ 11/2559 ให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าก่อให้เกิดการบริหารแบบรวมศูนย์อำนาจ ทำลายการคิดวิเคราะห์ เพราะต้องฟังคำสั่งส่วนกลาง รวมทั้งสกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์

อีกตัวอย่างหนึ่งคือคำสั่ง คสช.ที่ 22/2559 ระบุว่า หากสภาท้องถิ่นใดถูกยุบ ห้ามไม่ให้มีการเลือกตั้ง แต่ให้ใช้วิธีการ “สรรหาหรือแต่งตั้ง” แทน ถูกวิจารณ์ว่าสวนทางกับแนวนโยบายที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ รวมทั้งฉบับ 2560 ซึ่งส่งเสริมการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น และให้จังหวัดที่มีความพร้อมเป็นการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่

ส่วนการปฏิรูปตำรวจที่มีเสียงเรียกร้องจากทุกสารทิศ รัฐบาล คสช.ไม่ยอมแตะต้อง แต่ขอให้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลต่อไป ในขณะที่มีข่าวอื้อฉาวและเสียงวิพากษ์ วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ส่วนที่รัฐบาลเริ่มทำบ้างแล้ว มักจะไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นการรวมศูนย์อำนาจ และนิยมการแต่งตั้งมากกว่าเลือกตั้ง

น่าแปลกใจที่คนทั่วไปเพิ่งจะทราบว่า สปช.หรือ สปท.ได้จัดทำแผนปฏิรูปเสร็จเรียบร้อยถึง 56 แผน เสนอให้รัฐบาลพิจารณาแล้ว 48 แผน แต่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่อง เป็นการปฏิรูปในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม แม้แต่ในการแสดงความคิดเห็น วิธีการเช่นนี้อาจกลายเป็นแบบอย่างในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

รัฐบาล คสช.ขอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดไว้ในบท เฉพาะกาล 5 ปี ให้ ส.ว. 250 คน มาจากการ สรรหาของ คสช.เพื่อสานต่อการปฏิรูปประเทศ หาก ส.ว.สรรหาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในการปฏิรูปประเทศ น่าเป็นห่วงว่าจะปฏิรูปไปในทิศทางใด เพราะ ส.ว.สรรหาเกือบทั้งหมด อาจมาจากข้าราชการที่นิยมระบบรวมศูนย์อำนาจและการแต่งตั้ง.

26 พ.ค. 2559 12:33 26 พ.ค. 2559 12:33 ไทยรัฐ