วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  • Share:

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้งปี จากการเปิดเผยของ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รอง ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้ถวายงานตามเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากการส่งเสริมเรื่องศิลปหัตถกรรมต่างๆแล้ว พระองค์ท่านทรงห่วงใยไปถึงการทำมาหากินของราษฎรในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนควบคู่ไปกับการรักษาป่า ในโอกาสอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบนี้ ทางมูลนิธิฯได้เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นทั้งปี เริ่มด้วยงาน “A Spoonful of Love : ช้อนรัก” เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากโครงการตามพระราชดำริฯ ในวันที่ 24 พ.ค. ที่คาเฟ่ ปารีเซียง เดอะ กลาสเฮ้าส์แอทสินธร ถนนวิทยุ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

จากนั้นจะมีนิทรรศการศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 พร้อมเปิดเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ในวันที่ 10 มิ.ย. ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ก็จะมีการเปลี่ยนนิทรรศการใหม่ทั้ง 4 ห้อง เป็นนิทรรศการ Fit For Queen และชุดเครื่องโขน ในวันที่ 2 ส.ค. ซึ่งโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี จะเสด็จฯแทนพระองค์ทรงเปิดงานทั้ง 2 งาน ตามมาด้วยวันที่ 11 ส.ค. จะจัดงาน “ขุนเขา สู่ศิลปาชีพ” งานแสดงงานฝีมือและวิถีชีวิตของชาวเขาทั้ง 6 เผ่า ส่วนในเดือน พ.ย. จะมีการแสดงโขนพระราชทาน ประจำปี 2559 ตอน พิเภก สวามิภักดิ์ นอกจากนี้ในช่วงปลายปีจะมีงาน Silk Festival งานประกวดผ้าไหม ที่เคยจัดที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร มาจัดที่สวมอัมพร ซึ่งเป็นงานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง โดยสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯแทนพระองค์ทรงเปิดงาน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้