วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะนำผลิตภัณฑ์การเกษตรศิลปาชีพใน งานช้อนรัก

แนะนำผลิตภัณฑ์การเกษตรศิลปาชีพใน งานช้อนรัก

  • Share:

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรมาโดยตลอด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชดำริฯ ขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อให้ความรู้ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และ สร้างอาชีพ โดยมี มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสนองพระราโชบาย ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรทั่วทุกหนแห่ง ผ่านโครงการตามพระราชดำริฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 7 รอบ 12 ส.ค.2559 มูลนิธิฯจึงจัดงาน “A Spoonful of Love : ช้อน...รัก” เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากโครงการตามพระราชดำริฯ ซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ “ศิลปาชีพ” โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สยามสินธร จำกัด นำมาจำหน่ายที่คาเฟ่ ปารีเซียง เดอะ กลาสเฮ้าส์แอทสินธร ถนนวิทยุ

ชลาลักษณ์ บุนนาค ผู้บริหารสยามสินธร, ดร.จรัลธาดา กรรณสูต, ดร.สมชาย ธรณิศร.

โอกาสนี้ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ กล่าวว่า จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยสถานการณ์ชายแดนภาคเหนือสุดในปี 2545 พระองค์ได้เสด็จฯไปยังจุดสูงสุดของยอดดอยดำ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” ครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ บริเวณนี้มีอากาศหนาวเย็น จึงรับสั่งให้หาพันธุ์ปลาที่เหมาะสมมาทดลองเลี้ยง คณะทำงานได้นำพันธุ์ปลาเรนโบว์เทราต์จากแคนาดา ที่ทนอากาศร้อนได้ดีที่สุดมาทดลองเลี้ยง ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดี แต่ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูง จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีให้ชาวบ้าน เลี้ยง มาส่งขายเป็นรายได้ จากนั้นเราได้ไข่ปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียน จากรัสเซีย มาทดลองเลี้ยงที่โครงการนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียมาให้คำแนะนำ ทำให้สามารถเพาะพันธุ์ปลา สเตอร์เจียนได้สำเร็จเป็นแห่งแรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากใช้เวลาเพาะเลี้ยงกว่า 8 ปี จึงได้ผลผลิตที่สำคัญคือ คาเวียร์ จากปลาสเตอร์เจียน ซึ่งได้ทำเป็นเครื่องเสวยถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 3 พระองค์รับสั่งว่า “เหมือนแล้ว” เราจึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการตามพระราชดำริฯ ได้แก่ ห่านหัวสิงห์ ปลาเทราต์ ปลาสเตอร์เจียน รวมถึง คาเวียร์จากปลาสเตอร์เจียนออกจำหน่าย

เชฟแอร์เว่แนะนำเมนูจากผลผลิตการเกษตรศิลปาชีพ

ด้าน ดร.สมชาย ธรณิศร ผอ.สำนักโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทูลเกล้าฯ ถวายไข่ห่านหัวสิงห์ จำนวน 100 ฟอง เพื่อทรงใช้ในโครงการตามพระราชดำริฯ ซึ่งได้พระราชทานให้กรมปศุสัตว์นำไปดำเนินการฟักไข่ และทดลองเลี้ยงในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง จ.อ่างทอง จนสามารถเพาะพันธุ์ “ห่านหัวสิงห์” ได้เอง โดยเป็นห่านพันธุ์หนึ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลก นำมาประกอบอาหาร ได้ทั้งแบบตะวันออกและตะวันตก นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออื่นๆ อีก อาทิ ดอกเกลือและเกลือแกง จากโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริฯ, กาแฟอาราบิก้า จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านปางขอน จ.เชียงราย และสถานีการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน จ.เชียงราย, ผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ จากสถานีการเกษตร ที่สูงฯต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นต้น สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/Support FoundationOfHmq

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้