วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ศูนย์นมแม่

www.thaibreastfeeding.org เป็น เว็บไซต์ของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับนมแม่ได้มากที่สุด โดยเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง เป็นสื่อสำหรับแม่ยุคใหม่ สามารถค้นหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่ และกลุ่มแม่อาสา ให้ความรู้ คำแนะนำปรึกษาและเป็นกำลังใจ

เกี่ยวกับเรา แนะนำมูลนิธิ พันธกิจ/วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์ โครงสร้างมูลนิธิ โครงการ แผนงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว (มุมนมแม่เพื่อแม่ทำงาน) สายใยรัก สื่อสารสาธารณะ สัปดาห์นมแม่โลก หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี สื่อดาวน์โหลด มัลติมีเดีย บทความนมแม่.

26 พ.ค. 2559 10:09 26 พ.ค. 2559 10:10 ไทยรัฐ