วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประมูลรังนกไม่นิ่ง ดูอีกทีสิ้นเดือนพ.ค.

ประมูลรังนกไม่นิ่ง ดูอีกทีสิ้นเดือนพ.ค.

  • Share:

จากกรณีการจัดประมูลรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง วันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมี 3 บริษัทเข้ายื่นซองประกอบด้วย บ.จิราธาร เอเยนซีส์ จก. เสนอราคา 429 ล้านบาท บ.สยามเนสท์ 2559 จก.เสนอ 450 ล้านบาท และ บ.เค.โอ.ซี. อิมฟอตเอ็กฟอต จก. เสนอราคา 418,322,520 บาท ขณะที่ บ.สยามเนสท์ฯเขียนตัวอักษรผิดเป็น 450 บาท จึงถูกตัดสิทธิ์ เป็นเหตุให้ บ.จิราธารเป็นผู้ชนะประมูลนั้น เมื่อบ่ายที่ 25 พ.ค. คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ได้ประชุมพิจารณาผลการยื่นซองประมูล มีนายโอภาสบุญช่วย อัยการจังหวัดเป็นประธาน ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยนายโอภาส เห็นว่าเจตนาของ บ.สยามเนสท์ฯ ที่ผิดพลาดด้านตัวอักษรนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะนำเงินประกันซอง 90 ล้านบาทมายื่นประมูลรังนกเพียง 450 บาท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นขอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบ

ขณะที่นายบุญพา เกื้อทอง ส.จ.พัทลุง เขต อ.ศรีบรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการรังนกฯ กล่าวว่า เงินประกันซอง 100 ล้านบาทที่บริษัทจิราธารฯนำมายื่นต่อคณะกรรมการรังนกฯนั้น น่าจะไม่ถูกต้อง โดย จนท.กองกิจการรังนก อบจ.พัทลุง ได้นำเอกสารของ ธ.กสิกรไทยมาแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการรังนกฯ มีใจความสรุปว่า ตามที่ประธานกรรมการประมูลเงินอากรรังนกฯ มีหนังสือให้ ธ.กสิกรไทย ตรวจสอบว่าได้มีการออกหนังสือค้ำประกัน 100 ล้านบาท ให้กับบริษัทจิราธารฯตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.- 23 ก.ค. 2559 หรือไม่ จากการตรวจสอบธนาคารมิได้ออกหนังสือค้ำประกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม นายโอภาสในฐานะประธานที่ประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากวันนี้นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง ไม่ได้เข้าประชุมจึงเห็นควรให้นำปัญหาทุกด้านมาพิจารณาอย่างละเอียดกันอีกครั้งในวันที่ 31 พ.ค.นี้ หากมติที่ประชุมให้บริษัทใดเป็นผู้ชนะการประมูลก็ให้มาตกลงราคากันวันที่ 1 มิ.ย.2559

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้