วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งเพิกถอนโฉนดหาดฟรีดอม 4 พันล้าน

จากกรณีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน บริเวณหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมานานหลายปี อาทิ ป.ป.ท. คณะกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น ล่าสุด กรมที่ดินได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ลงวันที่ 12 พ.ค.เรื่องเพิกถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ 98414 และเลขที่ 98415 หน้าสำรวจ 597 และ 598 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่กรมป่าไม้ได้ขอให้กรมที่ดินตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 98414 และ 98415 หน้าสำรวจ 597 และ 598 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเทือกเขานาคเกิด” ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ 2088/2557 ลงวันที่ 15 ส.ค.2557 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อดำเนินการต่อโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวนั้น

บัดนี้รองอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายได้พิจารณาและมีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 1280/2559 ลงวันที่ 12 พ.ค.2559 ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 98414 และเลขที่ 98415 หน้าสำรวจ 597 และ 598 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ตแล้ว สำหรับที่ดินทั้ง 2 แปลงบริเวณหาดฟรีดอมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ที่มีคำสั่งเพิกถอนนั้นมีพื้นที่ 65 ไร่ 2 งาน 97 งาน มูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายวัชรินทร์ เจนวณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งของกรมที่ดินภายใน 15 วัน ซึ่งสามารถยื่นต่อ สนง. ที่ดินจังหวัดภูเก็ต หรืออาจจะยื่นกับกรมที่ดินก็ได้ แต่ในส่วนของที่ดินจังหวัด ขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดมายื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ส่วนจะไปยื่นกับกรมที่ดินแล้วหรือไม่นั้นไม่ทราบ ทั้งนี้ หากเจ้าของที่ดินมายื่นอุทธรณ์จะต้องส่งเรื่องอุทธรณ์กลับไปยังกรมที่ดิน เพื่อให้พิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าวว่าชอบหรือไม่ หากมีการทบทวนแล้วว่าคำสั่งดังกล่าวชอบ ก็จะส่งเรื่องต่อไปยังปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา แต่หากปลัดกระทรวงเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบจะส่งกลับมาให้กรมที่ดินทบทวนอีกครั้ง และหากเจ้าของที่ดินเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ สามารถที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ต่อไป.

จากกรณีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน บริเวณหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมานานหลายปี 26 พ.ค. 2559 07:17 26 พ.ค. 2559 07:39 ไทยรัฐ