วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยชง “โขน” ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาระดับโลก

ไทยชง “โขน” ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาระดับโลก

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา” ว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดพิมพ์หนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ ภูมิปัญญา” เพื่อบันทึกองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่มีความหลากหลายของคนไทย โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 6 ตอน ได้แก่ 1.ปฐมบท สร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายแห่งวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทย 2.ล้ำค่าประเพณี วิถีชน บอกเล่าเรื่องราวของประเพณีไทย 3.ศิลปะการแสดง สื่อแห่งจิตวิญญาณ 4.ศาสตร์และศิลป์งานช่างไทย 5.อาหารวิถีถิ่น กินอย่างไทย และ 6.กีฬาภูมิปัญญาไทย โดยองค์ความรู้ทั้งหมดได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว หลังจากนี้ วธ.จะมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ห้องสมุดสถานศึกษาทั่วประเทศ สำหรับผู้สนใจดาวน์โหลดผ่านระบบ e-book จากเว็บไซต์ www.culture.go.th หรือ สแกน QR CODE หลังปกหนังสือ

“ได้มอบหมายให้ สวธ. เตรียมส่งรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับโลกขององค์การยูเนสโก จำนวน 5 รายการ ได้แก่ โขน นวดไทย โนรา มวยไทย และสำรับอาหารไทย ซึ่งจะเริ่มจากการเสนอศิลปะการแสดงโขนเป็นลำดับแรก ในเดือน มี.ค. 2560” นายวีระกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้