วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้ ก.ม.คุมธรรมาภิบาลแค่ปลายเหตุ

กรณีปัญหาความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งหลายฝ่ายมองถึงปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ของหลักสูตรนอกเวลาหรือหลักสูตรพิเศษ ซึ่งมีเสียงเรียกร้องให้ รมว.ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดูแลระบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษานั้น น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลโดยดูได้จากข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร, ปัญหาผู้บริหารกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น การเลิกจ้าง, ปัญหาคุณภาพหลักสูตร ซึ่งทุกเรื่องดังกล่าวหากทุกมหาวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาลก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล แต่เรื่องธรรมาภิบาล เป็นเรื่องของบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลไม่ใช่เรื่องง่าย

ส่วนการจะให้ สกอ.แก้กฎหมาย หรือ พ.ร.บ.ต่างๆนั้น น.ส.อาภรณ์ กล่าวว่า สามารถทำได้ แต่ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาทางอ้อม เพราะถ้าทุกคนมีธรรมาภิบาล เป็นคนดี มีความโปร่งใส ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องของตนเอง การแก้ไขกฎหมายอาจไม่จำเป็น รวมถึงข้อเสนอที่ให้ใช้มาตรา 44 อาจเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ส่วนหลักสูตรนอกเวลาหรือหลักสูตรพิเศษนั้น เป็นการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ซึ่ง สกอ.ทำหน้าที่เพียงรับทราบหลักสูตรเท่านั้น แต่เกณฑ์ต่างๆจะใช้เกณฑ์เดียวกับหลักสูตรปกติ รัฐจะให้การสนับสนุนส่วนหนึ่ง สําหรับหลักสูตรนอกเวลาผู้เรียนต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด.

กรณีปัญหาความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งหลายฝ่ายมองถึงปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ของหลักสูตรนอกเวลาหรือหลักสูตรพิเศษ... 26 พ.ค. 2559 03:10 26 พ.ค. 2559 03:10 ไทยรัฐ