วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เด็กไทยยังกินนมน้อย

เด็กไทยยังกินนมน้อย

  • Share:

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก (World Milk Day)” เพื่อให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม โดยจากผลสำรวจพบคนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตร ต่อปี ในขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียนดื่มนมเฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตร ต่อปี ซึ่งอัตราดื่มนมคนไทยยังต่ำกว่าอาเซียนและโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย “จำนวนโคนมในประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 509,524 ตัว โดยภาคกลางเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมมากที่สุด 59.75% ของประเทศ จำนวนเกษตรกรเท่ากับ 62.23% ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมด และสามารถผลิตน้ำนมดิบปริมาณเฉลี่ย 3,097.61 ตันต่อวัน ซึ่งประมาณ 38% ของน้ำนมดิบที่ผลิตได้ ใช้สำหรับโครงการนมโรงเรียน โดยมีนักเรียนที่ดื่มนมทุกวัน จำนวน 7.45 ล้านคน และ 62% ของน้ำนมดิบใช้สำหรับตลาดนมพาณิชย์ทั่วไป ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับประโยชน์มากกว่า 16,248 ราย”

ทั้งนี้ งานวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ของประเทศไทยในปี 2559 จัดงานภายใต้แนวคิด “โคนมอาชีพพระราชทาน” ในวันที่ 1 มิ.ย. 2559 ณ ลาน Parc Paragon ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้