วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สมคิด" สั่งลุยลงทุนสนามบิน ทอท.โดดรับลูกอนุมัติ 12,000 ล้านขยายเชียงใหม่

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในเร็วๆนี้จะหารือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ถึงแผนการลงทุนในสนามบินที่อยู่ในความรับผิด ชอบของ ทอท. เช่น สนามบินเชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต เป็นต้น โดย ทอท.ต้องจัดทำแผนการลงทุนให้มีความชัดเจน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสนามบินทั้ง 6 แห่ง เพราะขณะนี้สนามบินทั้ง 6 แห่ง ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้แล้ว ส่วนสนามบินอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแล ทอท.จะหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาให้มีความชัดเจนและมีความพร้อมที่จะลงทุนในอนาคต

ด้านนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานบอร์ด ทอท. เปิดเผยว่า บอร์ด ทอท.มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งตั้งเป้าเพื่อความยั่งยืนในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและกิจกรรมด้านการบิน โดยกำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกแผน 10 ปี ระหว่างปี 2559-2568 วงเงินลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาท และระยะที่ 2 แผน 5 ปี ระหว่างปี 2569-2573 วงเงินลงทุน ประมาณ 1,100 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 12,000 ล้าน บาท ซึ่งเป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารสรุปรายละเอียดตัวเลขวงเงินลงทุนที่ชัดเจนเพื่อรายงานต่อบอร์ดอีกครั้ง โดยจะรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน 12 ล้านคนต่อปี เพิ่มเป็น 20 ล้านคนต่อปี

สำหรับแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงแรกระหว่างปี 2559-2568 จะรองรับปริมาณการจราจรถึงปี 2573 ในส่วนของระบบทางวิ่งและทางขับจะรองรับเที่ยว บินได้ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ลานจอดอากาศยาน 31 หลุมจอด รองรับผู้โดยสารได้ 18 ล้านคนต่อปี ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ รองรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 7 ล้านคนต่อปี มีพื้นที่ 78,000 ตารางเมตร ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม เพื่อให้มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศไม่น้อยกว่า 11 ล้านคนต่อปี มีพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในเร็วๆนี้จะหารือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ถึงแผนการลงทุนในสนามบินที่อยู่ในความรับผิด ชอบของ ทอท. 26 พ.ค. 2559 02:10 26 พ.ค. 2559 02:13 ไทยรัฐ