วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้เสียสละ

การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยด้วยรากฐานความมั่นคง ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว. กลาโหม ยืนยันบนหลักการที่ว่า ประชาชนคือศูนย์กลางเป็นที่ตั้ง และ ข้าราชการต้องเป็นผู้ดูแลประเทศ โดยต้องให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในสิ่งที่รัฐบาลทำว่าเพื่อประชาชนและให้เกิดความเชื่อมั่นกับต่างประเทศ

จึงเป็นที่มาของการยอมรับว่า ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยในทางพฤตินัย แต่ในทางปฏิบัติพยายามจะทำให้เป็นประชาธิปไตย โดยที่รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องทำ ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ตัดสินใจให้ประเทศเดินหน้า ไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น เพราะรัฐบาลในขณะนั้นไม่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินหมดทุกอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จึงตัดสินใจเข้ามาดูแล เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ที่ต้องยอมรับว่านายกฯเป็นผู้เสียสละ

ความมั่นคงในสายตา คสช. ความมั่นคงในสายตานักการเมือง ความมั่นคงในสายตาชาวบ้านและความมั่นคงในสายตาต่างชาติ ย่อมมีความแตกต่างกัน เพราะที่มาและกำเนิดที่แตกต่างกัน

ทหารอาจจะมองอีกอย่าง อธิปไตยประเทศและสถาบันสูงสุดใครจะละเมิดไม่ได้ นี่คือความมั่นคงในสายตาของกองทัพ ในสายตาของนักการเมือง ความมั่นคงคือการ มีรัฐธรรมนูญ มีพรรคการเมือง มีนักการเมืองที่จะใช้อำนาจสามฝ่ายในการปกครองประเทศในระบบรัฐสภา มีฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ที่ต้องสามารถถ่วงดุลกัน มีอิสระในการจัดกิจกรรมทางการเมือง

ส่วนความมั่นคงในสายตาชาวบ้าน คือ ความมีอิสระและเสรีภาพ พื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลต้องไม่ปิดหูปิดตาประชาชน ต้องให้มีอิสระในการแสดงออกทางความคิด

ไม่ผูกติดยึดโยงอยู่กับระบบและตัวบุคคล

ในขณะที่ความมั่นคงในสายตาของต่างชาติ คือ ระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชน ของประชาชนและเพื่อประชาชน

เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เผด็จการ

ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม เกิดจากระบบการปกครอง ความเป็นธรรม ความอยุติธรรมเกิดจาก การบริหารการปกครองและผู้ปกครอง โดยผ่านการใช้อำนาจ

ระหว่างการเข้ามาแก้ไขวิกฤติประเทศกับการที่ต้องตกเป็นเหยื่อการชิงอำนาจทางการเมือง มักจะถูกยกย่องให้เป็นผู้เสียสละเหมือนกัน แต่ความแตกต่าง คือ ที่มาของการเสียสละบนความขัดแย้งแตกแยกและสูญเสีย.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

25 พ.ค. 2559 10:48 25 พ.ค. 2559 10:48 ไทยรัฐ