วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใบหม่อนเลี้ยงหมู ลดหอบร้อนช็อกตาย

วันนี้ใบหม่อนไม่ได้มีประโยชน์แค่มีไว้เป็นอาหารเลี้ยงหนอนไหม สามารถนำมาเลี้ยงสุกรได้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติแล้ง ใช้น้ำน้อยกว่าหญ้าเนเปียร์ แถมยังมีสรรพคุณช่วยคลายร้อนให้หมูได้ดีอีกด้วย

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เผยว่า ทั้งนี้เป็นผลงานเนื่องมาจากกรมหม่อนไหมได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ศึกษาวิจัยเพื่อหาอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง และเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีการนำหญ้าเนเปียร์ผสมกับอาหารข้นอยู่แล้ว แต่การปลูกหญ้าเนเปียร์ต้องใช้น้ำมาก และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บ้านเราเจอวิกฤติแล้งมาตลอด และอนาคตมีแนวโน้มปัญหาจะรุนแรงมากขึ้น จึงคิดทำโครงการร่วมกันศึกษาวิจัยนำใบหม่อน มาทดลองใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกร

นายวัชรพงษ์ แก้วหอม ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี บอกถึงวิธีศึกษาวิจัยนำใบหม่อนมาเป็นอาหารสุกร ใช้วิธีแบ่งสุกรขุนออกเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง สุกรคอกที่ 1 ใช้อาหารข้นล้วน, สุกรคอกที่ 2 ใช้อาหารข้นผสมกับหญ้าเนเปียร์ 10 เปอร์เซ็นต์ และสุกรคอกที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารข้นผสมใบหม่อนสับละเอียด 10 เปอร์เซ็นต์

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี เผยถึงผลการทดลองในเบื้องต้นว่า แม้สภาพอากาศในช่วงที่มีการทดลองเลี้ยง อุณหภูมิความร้อนจะแตะ 40 องศา แต่สุกรที่เลี้ยงด้วยใบหม่อนผสมอาหารข้น มีอาการเหนื่อยหอบน้อยกว่าการเลี้ยงอีก 2 แบบ ในเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า การใช้ใบหม่อนผสมอาหารข้นเลี้ยง จะช่วยลดอัตราเสี่ยงจากสุกรช็อกจากสภาพอากาศร้อนได้ดี เพราะปกติอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้สุกรมีอาการเหนื่อยหอบง่าย

ส่วนอัตราการเจริญเติบโต, การสร้างเนื้อและไขมัน สุกรทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างให้ผลไม่แตกต่างกัน สำหรับคุณภาพซากสุกรชำแหละและอัตราการแลกเนื้อเป็นอย่างไร ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ เพราะยังอยู่ในการศึกษาวิจัยขั้นต่อไป

และเพื่อเตรียมรับภัยแล้งปี 2560 กรมหม่อนไหมมีแผนจะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์, ชัยนาท,และลพบุรี ที่ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังให้ปรับพื้นที่เปลี่ยนมาปลูกหม่อนขายใบเป็นอาหารเลี้ยงสุกรต่อไป.

วันนี้ใบหม่อนไม่ได้มีประโยชน์แค่มีไว้เป็นอาหารเลี้ยงหนอนไหม สามารถนำมาเลี้ยงสุกรได้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติแล้ง ใช้น้ำน้อยกว่าหญ้าเนเปียร์ แถมยังมีสรรพคุณช่วยคลายร้อนให้หมูได้ดีอีกด้วย... 25 พ.ค. 2559 10:44 25 พ.ค. 2559 10:45 ไทยรัฐ