วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผิวพรรณไม่ต่างจากสังคม ควรเริ่มต้นดูแลแต่วัยเยาว์

ผิวพรรณไม่ต่างจากสังคม ควรเริ่มต้นดูแลแต่วัยเยาว์

  • Share:

พริดา ลิมปานนท์ (กลาง) และคู่แม่ลูก รัสรินทร์-ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา.

สวยด้วย อิ่มบุญ ด้วยกับ เครื่องสำอางซิสเล่ย์ ที่จัดกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 กับชุดผลิตภัณฑ์พิเศษ “ออล เดย์ ออล เยียร์ เพื่อการกุศล ปี 2016” มอบรายได้จากการจำหน่าย สมทบสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ซึ่ง รุจิตร สุธนะเสรีพร ผู้บริหารเครื่องสำอางซิสเล่ย์ประเทศไทย กล่าวว่า การสานต่อกิจกรรมนี้เพราะซิสเล่ย์เชื่อว่า ในการดูแลผิวพรรณให้สวยคงความอ่อนเยาว์ได้นานนั้น เราต้องใส่ใจในการถนอมป้องกันที่รากฐาน นับจากเริ่มต้นย่อมดีกว่าทิ้งปัญหาให้เกิดจึงแก้ไข เช่นเดียวกับการดูแลสังคม เราต้องเริ่มต้นพัฒนาเด็กๆ นับจากวัยเริ่มแรก เพราะเขาคือคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมของเราในอนาคต

รุจิตร สุธนะเสรีพร ต้อนรับศรีศักดิ์ ไทยอารี และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล.

สำหรับรายได้จากการจำหน่ายในปีนี้ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน กล่าวว่า จะนำไปจัดมหกรรมและดำเนินการด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในชนบทห่างไกล รวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้ง 6 ด้าน ตั้งแต่การศึกษา, ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี, พัฒนาอาชีพและการพึ่งตนเอง, สร้างวินัยทางการเงิน และปลูกฝังจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมทำบุญกับผลิตภัณฑ์ชุดพิเศษ “ออล เดย์ ออล เยียร์ เพื่อการกุศล 2016” นี้ แวะไปที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางซิสเล่ย์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสินค้าจะหมด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้