วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พลังผ้ายันต์เลสเตอร์ ศรัทธาแพ้ไม่เป็น

พลังผ้ายันต์เลสเตอร์ ศรัทธาแพ้ไม่เป็น

  • Share:

“ผ้ายันต์เลสเตอร์” ท่านเจ้าคุณ ธงชัย หรือพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร...กลายเป็นหนึ่งหน้าตำนานที่ต้องจารึกไว้ในวงการฟุตบอลเมืองผู้ดีอังกฤษ

ปีที่แล้วท่านเจ้าคุณธงชัยก็ทำนายว่า “เลสเตอร์” จะเป็นแชมป์ แล้วก็เป็นแชมป์จริงๆ เชื่อไม่เชื่อ...โปรดอย่าได้ลบหลู่ทีเดียว

ขลังขนาดไหน? ก็ขลังถึงขั้นที่ว่ามีข่าวลือบอกต่อๆกันมาจากคนในวงการแวดวงลูกหนังว่า ฟีฟ่าจะมาขอร้องให้ “เจ้าคุณธงชัย” อย่าช่วยทีมไหนเลยทั้งนั้น เพราะเสมอเหมือนว่า ถ้าช่วยก็ทำให้ทีมนั้นมีผู้เล่น 15...16 คน

จริงไม่จริงอย่างไร...นี่ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้บริหารเซเว่นฯ เปิดคำถามในวงเสวนา “ยกวัดมาไว้ที่เซเว่น” นัดพิเศษ ที่จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งเมื่อไม่นานมานี้

พร้อมๆกับอีกข้อสนทนาธรรมที่ว่า...“ท่านได้เป็นพระดังระดับโลกแล้ว จะมีลาภยศสรรเสริญระดับโลกที่ทำให้ท่านเดือดร้อนอีก? ท่านจะรับมืออย่างไรกับกิเลสระดับโลกอันนี้?” ก่อนเปิดบทสนทนาอย่างถึงเนื้อหาธรรม เจ้าคุณธงชัยก็เชิญคุณก่อศักดิ์มารับผ้ายันต์เลสเตอร์ (สีขาว) พร้อมของแถมกล่องใบย่อมอีกหนึ่ง

เจ้าคุณธงชัย พระดังสุดระดับโลกในยุคนี้ ทำให้คนไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก บอกว่า อาตมาก็ตระหนักระลึกถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเป็นพุทธองค์ที่มีมารมาผจญ

ฉะนั้น จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา และต้องไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา...มีสติและไม่ประมาทในทุกย่างก้าว และให้นึกถึงธรรมะ นึกถึงตัวอักษรที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมี “องค์พระพุทธรูป” เสียอีก

ก็คือ “เย ธัมมา เหตุปฺปภวา” พระตถาคตท่านตรัสว่า ธรรมใดที่เกิดจากเหตุ สิ่งนั้นก็อยู่ที่สิ่งนั้น ฉะนั้นเมื่อวันนี้เราต้องยอมรับว่าฟุตบอลเป็นเรื่องของเวทีโลก การจะเผยแผ่ธรรมะให้กับบุคคล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องตื่นมาตี 4 เพื่อมาเข้าสมาธิดูว่า ใครหนอวันนี้สมควร...นั่นคือใครหนอสมควรจะเป็นดอกบัวบาน

ท่านต้องรู้ว่าสาเหตุของทุกข์ของคนคนนั้นที่พร้อมแล้วจะเป็นดอกบัวบาน จะต้องไปแสดงเหตุของทุกข์อันนั้นแล้วให้เข้าถึงซึ่งความเป็นผู้รู้แจ้ง เห็นจริงในเหตุแห่งนั้น

“วันนี้...ทุกคนต้องยอมรับว่าไม่มีใครที่ไม่เข้าใจ...รู้เรื่องฟุตบอล ผู้นำซีอีโอของโลกทุกคน รู้ เข้าใจ ฟุตบอล นี่คือสาเหตุ...ทุกข์ของเวทีโลก การได้เอาทีมที่ 1 ต่อ 5,000...132 ปีอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ได้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับโลกอย่างฉับพลัน แสดงให้เห็นถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมมาสัมพุทธเจ้า”

อาตมากับคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ ได้ตอบว่า...เป็นการให้กำลังใจ แต่ก็ตอบเข้ากรอบตอบในเชิงธรรมะด้วยว่า...ศีล สมาธิ ปัญญา สิ่งที่ต้องศึกษาพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ รวมๆแล้วก็อยู่ที่สามอย่างนี้

“ฟุตบอลนี่ก็มีสิ่งที่เรียกว่าศีล...สมาธิ...ปัญญาอยู่ในตัว ศีลคืออะไรก็คือกฎกติกา ระเบียบของเขา ฟีฟ่าต้องมีมาตรฐาน กรรมการกลาง จะต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด”

ถ้ากรรมการกลางไม่ควบคุมเรื่อง “ศีล”...กฎ กติกา อย่างเคร่งครัดแล้ว การกีฬาชนิดนี้ก็ไร้ความหมาย เหมือนกับพุทธบริษัททั้งสี่ที่จะบรรลุถึงธรรมะได้ ถ้าศีลบกพร่องเสียแล้ว การจะเข้าถึง “สมาธิ” และ “ปัญญา” ก็ไม่เกิด ฉะนั้น “ศีล” จึงเป็นเรื่องสำคัญ ทางพุทธศาสนาเรามีศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 จนถึงศีล 227 ข้อ

และ...จนถึง “อธิศีล” ยิ่งๆขึ้นไปอีกจนถึงขั้น “มรรคผลนิพพาน”

ฉะนั้นเรื่องของฟุตบอลจะต้องมีศีล อย่างนี้ชาวต่างชาติยอมรับได้มองเห็นว่าศีลคืออะไร แต่ถ้าจะมาสวด มะยัง ภันเต วิสุง วิสุงฯ ฝรั่ง...เป็นคนต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างลัทธิ อย่างนี้เขาไม่เข้าใจ

แต่ถ้าเราบอกว่า กฎ กติกา ระเบียบต้องเคร่งครัดถึงจะทำให้มาตรฐานกีฬาชนิดนั้นได้รับการยอมรับ มีคุณค่า แน่นอนผู้เล่นในเกมกีฬาอาจจะใช้พละกำลัง แต่แท้จริงแล้วต้องมีสมาธิมาก เลสเตอร์ทีมบ๊วยที่สุด นักมวยไต่เต้าเจอแชมป์โลก เฮฟวีเวท...จิตก็ฝ่อ สะดุ้ง กลัว หวั่นไหว

ถ้าจิตกลัว หวั่นไหว ก็บ่งบอกถึงว่าคุณพ่ายแพ้ทางใจแล้ว จะมีสติอย่างไร จะมีกำลังอะไรไปสู้กับเขา เมื่อคุณยอมแพ้แล้ว แพ้ตั้งแต่หัวใจคุณแล้ว

“สมาธิ สำคัญ ต้องนิ่ง ต้องสงบ ต้องไม่หวั่นไหว ...สติ สมาธิ สัมปชัญญะที่แน่วแน่ มุ่งมั่น จึงทำให้เกิดปัญญาได้เหมือนกัน” เจ้าคุณธงชัย ว่า “เกมกีฬาทุกชนิด อาตมาวิเคราะห์ ไม่เฉพาะฟุตบอล ต้องใช้สมาธิ ดูเหมือนว่าจะใช้พละกำลัง แต่ไม่ใช่ทุกคนมีพละกำลังเท่ากัน...เวทีโลกยอมรับได้ว่า มันต้องมีสมาธิ แม้กระทั่งยกน้ำหนัก อึ๊บเดียว ขึ้นไม่ขึ้น...สมาธิไม่นิ่ง ร่วงนะ”

เช่นเดียวกันในเรื่องการกระทำ การงาน ประกอบการอื่น สมาธิก็สำคัญ และแน่นอนอันสุดท้ายของสิ่งที่ศึกษาก็คือ...“ปัญญา” เมื่อมีสมาธิแล้วเราก็รู้แจ้งถึงสาเหตุของเกมนั้นๆ และวิธีการนั้นๆจะแก้ไขอย่างไร โค้ช ผู้บริหาร นิ่งยังไม่พอ...ต้องมีปัญญาด้วย

ที่จะแก้ไข ทุกข์ที่เกิดขึ้น ต้องหาเหตุให้เกิดทุกข์ นำไปสู่อริยสัจ 4 ได้...เป็นการแสดงธรรมโดยเอาเกมกีฬาเป็นเหตุสะท้อนให้เห็นหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สามารถเข้าได้กับทุกสถานที่

ต่อเนื่องกับข้อสนทนาธรรมจาก พระพิพิธธรรมสุนทร (พระราชวิจิตรปฏิภาณ) พระนักเทศน์ชื่อดัง แห่งวัดสุทัศน์ ร่วมวงเสวนาตั้งคำถามส่งไม้ต่อให้กับ เจ้าคุณเกษม (พระเทพวิสุทธิกวี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาส ว่า จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการหาเรื่อง...“พระหาเรื่อง” เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว สมัยหนึ่งที่มีเศรษฐีไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้า พระอรหันต์มีฤทธิ์ กรณี “แก่นจันทน์ที่เศรษฐีเอาไปแขวนไว้?”

เรื่องแก่นจันทน์ทำไม...สรุปเลยสั้นๆ เศรษฐีไปอาบน้ำ เสร็จแล้วกลัวจะจมน้ำก็เลยเอาตาข่ายไปดักไว้ แล้วซุงท่อนจันทน์...ไม้จันทน์หอมอินเดียก็ไหลมา เห็นว่าสวยมากเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มาทำบาตรแขวนไว้ กลึงสวยมาก แล้วก็ประกาศ...ไหนพระใครแน่จริงอยากประกาศตนเป็นพระอรหันต์ให้ข้าพเจ้าศรัทธาเหาะขึ้นไปเอาเลย ปรากฏว่าหลายสำนักแต่งเนื้อแต่งตัวอยากจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีฤทธิ์จริง เศรษฐีก็ไม่ยอมให้

...มีพระมหาโมคคัลลานะกับพระที่ไปบิณฑบาตไปถึง พระที่ตามหลังก็เลยบอกให้หลวงพี่เอาเลย ขึ้นพรวดไปเลย ปรากฏว่าเอาได้ เศรษฐี ชาวบ้านก็ศรัทธา แห่ไปวัดเวฬุวัน ทำไปทำมา...ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าถามเสียงโห่อะไรกันภิกษุทั้งหลาย แห่พระโมคคัลลานะ...ไปทำอะไรมา ก็ได้คำตอบว่าเหาะไปเอาบาตรลงมาได้ พระพุทธเจ้าก็เก็บไว้ พอเข้าเวฬุวันเสร็จ ก็สั่งเลยว่า “ห้ามพระภิกษุแสดงอภินิหาร” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เหตุจากเศรษฐีไม่เชื่อว่าพระจะมีฤทธิ์ ก็เลยท้าลอง เมื่อลองแล้ว...นับจากวันนั้นมาพระก็ไม่ได้ว่าง เดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกให้เหาะให้ดูหน่อยๆ อยู่เรื่อยไป ไม่ได้ทำงานอย่างอื่น

เพื่อให้ได้สารธรรมที่แน่นๆกันสักนิดที่กล่าวถึงกันเรื่อง “กีฬา”...พละกำลัง จริงๆแล้ว พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้ว ถ้าไม่มีกำลัง 5 อย่างนี้...ไปไม่รอด ศรัทธาพลัง วิริยะพลัง สติพลัง สมาธิพลัง ปัญญาพลัง เพราะฉะนั้นอันดับแรกจะต้องศรัทธาหลวงพ่อธงชัยแล้วอันดับหนึ่ง...แล้วก็ตายเป็นตาย วิ่งสุดชีวิต ล้มลุกใหม่

...ก็ไปได้ พาลูกบอลไปถึงประตู วิริยะพลัง...กล้าหาญ ไม่ว่าหน้าไหนข้าไม่กลัวโว้ย แมนฯยู ลิเวอร์พูล มีสติดี มั่นคง เมื่อเห็นผ้ายันต์ แพ้ไม่เป็น...มีสมาธิแนบแน่นอยู่กับเกม ไม่ออกนอกเกมก็ได้ แล้วมีปัญญารู้จักเลี้ยง เล่นช่องไหน จะไต่เส้น หรือว่าจะเจาะตรงกลางก็ไปได้หมด ถ้ามี...“ปัญญา”

จิ้งจอกสยาม เลสเตอร์ ซิตี้ จึงเป็นแชมเปียนพรีเมียร์ลีกได้เลย เชียร์กันในฐานะดาราโลก...“โยมทุกคนทำอะไรก็ตาม มีเป้าหมายว่าเราต้องเป็นแชมเปียนแล้ว เอากำลังทั้ง 5 นี้ไปใช้รับรองว่าประสบความสำเร็จ”

“ศรัทธา” นำไปสู่การ “แสวงหา” เป็นพลังในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้