วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนสงสัยเรือนจำ

มีจดหมายข้าราชการสังกัดเรือนจำพิเศษธนบุรีคนหนึ่งที่รับไม่ได้กับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษธนฯ ที่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขต และปฏิบัติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียกับองค์กร

ผู้ร้องเขียนมาเล่าว่า เจ้าหน้าที่เรือนจำเคยพาผู้ต้องขังที่เป็นนักดนตรีไปแสดงตามที่ต่างๆ และในทุกที่ที่แสดงจะมีญาติของผู้ต้องขังตามไปดูการแสดง เป็นสิ่งที่ไม่สมควร และเป็นการผิดระเบียบเรือนจำ

ไม่มีการลงโทษแต่อย่างใด

รวมทั้งหากผู้ต้องขังที่เป็นนักดนตรีกระทำความผิด ไม่ว่าเรื่องใดในเรือนจำจะได้รับการปกป้องผู้ใหญ่ในเรือนจำ และไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนใดๆทั้งสิ้น

ทำให้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ไม่มีความเกรงใจเจ้าหน้าที่ ไม่เคารพกฎระเบียบของเรือนจำ เพราะถือว่ามีคนคอยให้ท้ายอยู่

วันหยุดราชการผู้บริหารเรือนจำมักจะมารับผู้ต้องขังที่เป็นนักดนตรีที่มีหน้าตาดีออกไปภายนอกเรือนจำ ปกติจะต้องเป็นผู้ต้องขังกองนอกหรือกองงานสาธารณะ จึงออกนอกเรือนจำได้

นักโทษเข้า-ออกเรือนจำได้เลยโดยไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดกล้าทักท้วง และในบางวันจะพาผู้ต้องขังที่เป็นนักดนตรีไปเดินตามห้างสรรพสินค้า ผู้ต้องขังจะแต่งตัวเหมือนคนภายนอกจึงไม่เป็นที่สังเกตและสงสัย

มีมานานหลายปี

คนสงสัยว่าถ้าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจริง ทำไมไม่มีใครร้องเรียนมาตั้งนานแล้ว ผู้ร้องบอกว่าเคยมีร้องเรียนไปกรมราชทัณฑ์ในเรื่องเงินของส่วนสวัสดิการเรือนจำหายไปจำนวนมาก มีแต่ตัวเลขและปัจจุบันยังคงหายอยู่ แต่เรื่องเงียบหายไป

ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนใดๆทั้งสิ้น

มีลูกน้องคนสนิท ได้รับสิทธิพิเศษ ไม่ต้องเข้าเวรรักษาการเป็นเวลาปีกว่าแล้ว ซึ่งปกติผู้คุมทุกคน นอกจากมีเข้าเวรรักษาการเป็นเวลาปีกว่ามาแล้ว

ผู้คุมทุกคนมีหน้าที่เข้าเวรประจำ ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น

ผู้ร้องบอกว่า ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยกับผู้บริหาร

เพราะรู้คำตอบดีอยู่แล้ว คงไม่เกิดผลใดๆ เพียงแต่หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นต่อมสำนึกดีของผู้บริหารให้หยุดพฤติกรรม ข้อมูลที่ได้มามีผู้ร้องบอกว่าเป็นข้าราชการในเรือนจำส่งมา

ไม่ทราบจริงเท็จขนาดไหน เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ไม่ให้เสื่อมเสียกับองค์กรไปมากกว่านี้.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

25 พ.ค. 2559 09:56 25 พ.ค. 2559 09:56 ไทยรัฐ