วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กป้อม หอบคณะร่วมถก กห.อาเชียน โยนประมูลซาก ฮ.ชีนุก เรื่อง ทบ.

"ประวิตร" นำคณะร่วมประชุม "รมว.กห." อาเซียน ครั้งที่ 10 จ่อชวนส่งหมอทหารเข้าร่วมศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน ชี้ประมูลขายซาก ฮ.ชีนุก เป็นเรื่องของ ทบ.เผยขายได้ต้องรายงาน กห.นำเงินเข้าหลวง

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะนายทหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหม เดินทางไปร่วมประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 59 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาคและในระดับนานาชาติ รวมทั้งการรับรองปฏิญญาร่วมกันว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อประชาคมอาเซียน ต่อจากนั้นจะมีการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน - จีนอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีรมว.กลาโหมของจีนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวก่อนออกเดินทางว่า เป็นการประชุมกลาโหมอาเซียนตามปกติ พร้อมกันนี้จะไปชักชวนให้ทางลาวส่งแพทย์ทหารเข้าร่วมดำเนินการที่ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน ที่กระทรวงกลาโหมของไทยดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียนขึ้นไว้ที่กรมการแพทย์ทหารบก พร้อมกันนี้จะได้หารือร่วมกับ รมว.กลาโหมของจีน ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่า จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ คงคามาศ ตัวแทนบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา ยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ตรวจสอบเรื่องที่กองทัพบกขายซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ 47 หรือชีนุก จำนวน 6 ลำ อย่างไม่เป็นธรรมว่า เรื่องนี้ต้องถาม พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เพราะตนไม่ทราบรายละเอียดเรื่องร้องเรียนดังกล่าว อีกทั้งซากเฮลิคอปเตอร์ชีนุกเป็นของกองทัพบก ซึ่งต้องไปสอบถามจากทางกองทัพบก เพราะเป็นการขายของกองทัพบก ทางกระทรวงกลาโหมไม่ยุ่งเกี่ยว แต่หากดำเนินการขายได้แล้วทางกองทัพบกจะต้องรายงานกระทรวงกลาโหมเพื่อนำเงินเข้าหลวง

ด้าน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า กองทัพบกมีความประสงค์ที่จะขายซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ 47 หรือชีนุก จำนวน 6 ลำ โดยมอบให้กรมการขนส่งทหารบกดำเนินการตามกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและประกวดราคา โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางการประมูลขายครั้งแรกไว้ที่วงเงิน 600 ล้านบาท โดยใช้ราคาสูงสุดที่เป็นราคาสืบจากผู้ประกอบการทั่วไป แต่ผลการประมูล เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59 มีผู้เสนอราคารายเดียวในวงเงิน 420 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ จึงพิจารณายกเลิกการประกวดราคาขาย และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและประกวดราคาชุดที่ 2 โดยเชิญผู้สังเกตการณ์จากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงบประมาณ กองทัพอากาศ และหน่วยงานในกองทัพบก ร่วมสังเกตการณ์ โดยกำหนดราคากลางการประมูลขายในครั้งที่ 2 ไว้ที่วงเงิน 420 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคากลางจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ และเป็นราคาจากผลการประมูลครั้งแรก แต่การประมูลในครั้งที่ 2 เมื่อ 12 พ.ค.59 มีผู้มายื่นซองประมูลเพียงรายเดียว และไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกกำหนดไว้ได้ คณะกรรมการจึงยกเลิกการประกวดราคาขาย ดังนั้นขณะนี้ กองทัพบกจึงยังมิได้มีการตกลงหรือทำสัญญาขายซากเฮลิคอปเตอร์ให้กับผู้ประกอบการใดๆ ทั้งสิ้น

"ประวิตร" นำคณะร่วมประชุม "รมว.กห." อาเซียน ครั้งที่ 10 จ่อชวนส่งหมอทหารเข้าร่วมศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน ชี้ประมูลขายซาก ฮ.ชีนุก เป็นเรื่องของ ทบ.เผยขายได้ต้องรายงาน กห.นำเงินเข้าหลวง 24 พ.ค. 2559 19:25 24 พ.ค. 2559 21:38 ไทยรัฐ