วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.ชม พล.ม.1 ซ้อมรบด้วยกระสุนจริง 'แม่นยำ-รวดเร็ว'

ผบ.ทบ.พร้อมคณะชมการฝึกผสมทางยุทธวิธีของ กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ฉก.กรมทหารม้าที่ 3 ที่โชว์แสนยานุภาพซ้อมรบด้วยกระสุนจริง พร้อมชมเชยทหารม้าเข้มแข็ง แม่นยำ สมคำว่า "รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด"...
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พ.ค.59 ที่สนามฝึกทางยุทธวิธี เขาแท่นช้าง จ.เพชรบูรณ์ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมการฝึกของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 ในการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง โดยมีพล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส ผบ.พล.ม.1 ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกตามนโยบายของ ผบ.ทบ.ที่เน้นย้ำให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญทางยุทธวิธี มีความชำนาญในการบังคับบัญชาหน่วย และการปฏิบัติการในสนามรบร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของกำลังพลเสริมสร้างทักษะการใช้อาวุธอันจะส่งผลให้หน่วยมีความพร้อมรบในทุกด้านและทุกสถานการณ์ ซึ่งในการฝึกซ้อมรบในครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมต้อนรับร่วมกับนักเรียนนายร้อยทหารบก รวมกว่า 500 นาย ทั้งนี้การฝึกได้มีนักเรียนนายร้อย จปร.ชั้น 5 ได้เข้าชมการฝึกครั้งนี้ด้วย

โดยหน่วยทหารที่ทำการฝึกซ้อมรบประกอบด้วย หน่วยกอง ม.พัน13 ม.พัน18 ม.พัน.26 ม.พัน.28 กองร้อยทหารช่างที่ 2 กองพันทหารช่างที่ 8, กองร้อยทหารช่างที่ 18, ร้อย.ค.ม.พัน.3, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 โดยการซ้อมด้วยครั้งนี้ได้ซ้อมแบบใช้กระสุนจริง ใช้ยานพาหนะจำนวน 384 คัน นายทหาร 119 คน นายสิบ 839 นาย และพลทหาร 587 นาย


หลังเสร็จสิ้นการซ้อมรบด้วยกระสุนจริง พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. กล่าวกับนักเรียนนายร้อยทหารบกว่า "นักเรียนทุกคนจะต้องมุ่งมั่นทำงานให้สมกับเป็นรั้วของชาติ จะต้องเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลที่ดีของหน่วยงาน เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันอธิปไตยของประเทศชาติพร้อมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูแลปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้สมเกียรติภูมิชายชาติทหาร

นอกจากนี้ ผบ.ทบ.ได้กล่าวชมเชยว่า กองพลทหารม้าที่ 1 มีความเข้มแข็งแม่นยำสอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพ สมดังคำกล่าวว่า ทหารม้ารวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด ก่อนเดินทางกลับ.

ผบ.ทบ.พร้อมคณะชมการฝึกผสมทางยุทธวิธีของ กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ฉก.กรมทหารม้าที่ 3 ที่โชว์แสนยานุภาพซ้อมรบด้วยกระสุนจริง พร้อมชมเชยทหารม้าเข้มแข็ง แม่นยำ สมคำว่า "รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด"... 24 พ.ค. 2559 18:16 24 พ.ค. 2559 19:11 ไทยรัฐ