วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว สร้างทางหลวง 2 สาย-ตั้ง 'สมชาย' ปลัดอุตฯ คนใหม่

ครม.ไฟเขียว ก่อสร้างทางหลวง 2 เส้น หมายเลข 11 สามแยกดอยติ จ.ลำพูน–จ.เชียงใหม่ และหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชตอนที่ 2 ด้านใต้ พร้อมอนุมัติตั้ง "สมชาย หาญหิรัญ" นั่งปลัดอุตฯ คนใหม่...

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 24.35 กม. วงเงินงบประมาณ 1,474.67 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างปี 59-62 และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาตอนที่ 2 ด้านใต้ จ.นครราชสีมา ระยะทาง 29.223 กม. วงเงินงบประมาณ 987.93 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทั้งสองโครงการเป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 59 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นรายการที่ต้องเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากเป็นมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 59 ได้กำหนดว่าโครงการในงบประมาณปี 59 จะต้องลงนามให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พ.ค.59

ขณะที่ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ที่ยื่นหนังสือลาออกไปก่อนหน้านี้.

ครม.ไฟเขียว ก่อสร้างทางหลวง 2 เส้น หมายเลข 11 สามแยกดอยติ จ.ลำพูน – จ.เชียงใหม่ และหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชตอนที่ 2 ด้านใต้ พร้อมอนุมัติตั้ง ”สมชาย หาญหิรัญ” นั่งปลัดอุตฯ คนใหม่... 24 พ.ค. 2559 18:16 24 พ.ค. 2559 18:46 ไทยรัฐ