วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชส.กาญจนบุรี จับมือ ป.ป.ช. สร้างเครือข่ายต้านโกง

(ภาพจาก ปชส.กาญจนบุรี)

ประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ผ่านการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวัง เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนสังคมที่ถูกต้อง โปร่งใส ...

วันที่ 24 พ.ค. 59 นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว อ.เมืองกาญจนบุรี โดยมี นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 พร้อมด้วย นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน รวม 150 คน ร่วมการสัมมนา

นางสาวสมมาตร เปิดเผยว่า รัฐบาลผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนราชการในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ให้แก่ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 16 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เวทีเสวนาโดยคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาและร่วมเป็นอาสาสมัคร ร่วมแจ้งเบาะแสในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ นางสาวสมมาตร เผยต่อว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบตามความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของกลุ่มเครือข่าย และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

ประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ผ่านการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวัง เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนสังคมที่ถูกต้อง โปร่งใส ... 24 พ.ค. 2559 16:36 24 พ.ค. 2559 17:25 ไทยรัฐ