วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กฤษฎีกา ขอดูข้อ ก.ม. ก่อนตีความ ม.7 ก.ม.สงฆ์ฯ

กฤษฎีกา ขอดูข้อ ก.ม. ก่อนตีความ ม.7 ก.ม.สงฆ์ฯ

  • Share:

เลขาฯกฤษฎีกา ระบุ ต้องขอดูข้อกฎหมาย–แนวปฏิบัติเดิม หลังรัฐบาลส่งให้ตีความมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับเพิ่มเติม 2535

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงกรณีรัฐบาลส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ มาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หลังผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นและทำหนังสือถึงรัฐบาลว่า มติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่เสนอชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสมเด็จพระสังฆราช ขัดกับมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ ว่า ขณะนี้เรื่องยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งยังอยู่ในชั้นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากรัฐบาลเพิ่งส่งเรื่องมาต้นเดือน พ.ค.59 โดยรัฐบาลต้องการให้กฤษฎีกาตีความในมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ หลังจากตีความเสร็จแล้วเราจะส่งความเห็นกลับไป แต่ไม่ได้มีการกำหนดเวลาว่าจะต้องส่งเรื่องกลับให้รัฐบาลเมื่อไร ทั้งนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขเมื่อปี 2535 ซึ่งเราจะต้องดูเหตุผลในการแก้ไขครั้งนั้น ดูข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติเดิมเพื่อมาตีความ อีกทั้งการแต่งตั้งครั้งนี้ก็เกิดขึ้นครั้งแรกนับแต่มีการแก้ไขกฎหมายในปี 2535.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้